Kick off กิจกรรม”คืนฟ้าใส ให้เชียงดาว บ้านของเรา”สร้างการมีส่วนร่วมลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน

Kick off กิจกรรม”คืนฟ้าใส ให้เชียงดาว บ้านของเรา”สร้างการมีส่วนร่วมลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน

อำเภอเชียงดาว ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว     จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ีหอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และพิธีปล่อยคาราวานจิตอาสาป้องกันไฟป่า(Kick off) อำเภอเชียงดาว ตามวัตถุประสงค์” คืนฟ้าใส ให้เชียงดาว บ้านของเรา” โดยมีส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาป้องกันไฟป่า อำเภอเชียงดาว จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของอำเภอเชียงดาว เนื่องจากในห้วงปี พ.ศ. 2562 เกิดปัญหาหมอกควัน และไฟป่าอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่ผ่านมา และระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ยังได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ บริเวณดอยเชียงดาวขึ้น โดยพบจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณดอยเชียงดาว มากถึง 60 จุด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 3,765 ไร่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบประกาศนียบัตรให้จิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว จำนวน 830 คน ที่ได้จัดการอบรมแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ค่ายพิชิตปรีชากร (ร.7 พัน.2) รวมถึงการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาวที่เป็นประชาชนจากทั้ง 83 ตำบลของอำเภอเชียงดาว ที่เป็นกำลังสำคัญเฝ้าระวังและดับไฟ โดยเน้นย้ำให้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ปกป้องอำเภอเชียงดาวจากไฟป่าและมลพิษหมอกควัน พร้อมทั้งปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว มุ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนสำคัญ ลด ละ เลิก การเผา และช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้