KA32 ยกตัวอีกครั้งช่วยดับไฟป่าพื้นที่ออนใต้ สันกำแพงหลังพบแนวไฟขยายวงกว้าง

KA32 ยกตัวอีกครั้งช่วยดับไฟป่าพื้นที่ออนใต้ สันกำแพงหลังพบแนวไฟขยายวงกว้าง

ก่อนจะปิดวอร์รูมและส่งกลับที่ตั้ง KA 32 โชว์ศักยภาพทิ้งน้ำดับไฟป่า พื้นที่ออนใต้ สันกำแพง หลังพบสถานการณ์ไฟรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวาน

วันที่ 27 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฯ ครั้งที่ 112565 โดยมี นายนาวิน สินธุสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานป่าไม่ กองทัพภาคที่ 3 กองทัพอากาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ประชุมผ่านระบบซูมไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

ในวาระการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน นายเกริกเสกข์สัณห์ วาสะศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานถึงปฏิบัติการดับไฟป่าของเฮลิคอปเตอร์ KA 32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า จากการสำรวจจุดวามร้อนโดยอากาศยานกองทัพอากาศพบจุดความร้อน 12 จุด ในส่วนของ KA 32 ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือ พื้นที่ตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการดับไฟของ KA 32 ได้ทิ้งน้ำทั้งหมด 6 เที่ยว ราว 8,000 ลิตร ซึ่งผลปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ในช่วงปฏิบัติการทิ้งน้ำ อากาศยานกองทัพอาการได้บินสำรวจพร้อมกับบันทึกภาพการทิ้งน้ำบริเวณตำบลออนใต้ได้ด้วย พบว่า ปฏิบัติการทิ้งน้ำได้ตรงเป้าหมายเป็นแนวกันไฟได้ค่อนข้างแม่นยำ

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้