DITPจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการ Agri Plus Logisticsให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรภาคเหนือเกิดมูลค่าการค้ากว่า 35 ล้านบาท

DITPจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการ Agri Plus Logisticsให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรภาคเหนือเกิดมูลค่าการค้ากว่า 35 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการ Agri Plus Logistics เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากส่วนภูมิภาคสู่ระดับสากล เกิดมูลค่าการค้ากว่า 35 ล้านบาท เตรียมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศในวันที่ 9 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.เชียงใหม่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการ Agri Plus Logistics โดยมีผู้ประกอบการสินค้าเกษตรภาคเหนือ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ กว่า 33 ราย เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากส่วนภูมิภาคสู่ระดับสากล เกิดมูลค่าการค้ากว่า 35 ล้านบาท

โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก มุ่งขับเคลื่อนภาคเกษตร และพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์เกษตร ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สู่การค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ DITP กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business matching) กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการเกษตรภายใต้โครงการ Agri Plus Logistics ในวันที่ 9 กันยายน 2563 อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.tradelogistics.go.th/agriplus หรือทาง Facebook Page : DITP.logistics

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้