เกี่ยวกับเรา

สำนักข่าวนอร์ทพับลิคนิวส์

สโลแกน สื่อสาธารณะ เพื่อพัฒนาสังคมชาวเหนือ

ความเป็นมา

เกิดจากการรวมตัวกันของผู้สื่อข่าวอาชีพ ที่มีประสบการณ์ทำข่าวด้านต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ มานานกว่า 20 ปี และพบว่าข่าวดีๆ ที่มีคุณค่า หรือสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม โดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นในท้องถิ่น มักมีพื้นที่เผยแพร่น้อย จึงร่วมกันผลิตสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.northpublicnews.com ตั้งแต่ปี 2555 และจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เป็นต้นมา

จุดมุ่งหมาย

สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ทั้งข่าว บทความ รายงานพิเศษ โดยเน้นเรื่องราวที่เกิดขั้นในภาคเหนือ และสร้างผลกระทบในวงกว้าง หรือก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข่าวสารอย่างทันสถานการณ์ และเกิดความรู้เท่าทัน ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว และเหมาะสมกับสังคมยุคโซเชียลมีเดีย

งานของเรา

  1. ข่าว แบ่งเนื้อหาเป็นคอลัมน์ต่างๆ ดังนี้

1.1 ข่าวเศรษฐกิจ

1.2 ข่าวคุณภาพชีวิต – สิ่งแวดล้อม

1.3 ข่าวการศึกษา – เกษตร

1.4 ข่าวอาเซียน +3

1.5 นันทนาการ

  1. Exclusive บทความ รายงานพิเศษ

 รูปแบบการนำเสนอ

  1. หน้าหลัก ประกอบด้วย

1.1 ข่าวพาดหัว (Lead) เป็นการหยิบยกข่าวที่โดดเด่นจากคอลัมน์ต่างๆ มาลง จำนวน 5 ข่าว เมื่อมีข่าวใหม่ update ข่าวเก่าที่ขึ้นพาดหัวจะตกไป และสามารถหาอ่านได้ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

1.2 จับกระแสสังคม เป็นข่าวที่สร้างผลกระทบ และสังคมให้ความสนใจในช่วงเวลานั้นๆ

1.3 Exclusive บทความ รายงานพิเศษจากพื้นที่

1.4 รอบรั้วทั่วเหนือ คือข่าว ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ

1.5 อาเซียน +3 เป็นคอลัมน์ที่เปิดกว้าง เพื่อนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ของประเทศสมาชิกอาเซียน กับอีก 3 ประเทศที่อยู่นอกกลุ่ม ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

1.6 นานาทัศนะ มุมมองของผู้คนที่หลากหลายต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

1.7 ฟ้องด้วยภาพ เพื่อสังคมที่น่าอยู่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ที่เข้าถึงสื่อไอที อินเตอร์เน็ต และสนใจข่าวสาร เรื่องใกล้ตัวในปัจจุบัน