ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธร ภาค 5 มณฑลทหารบกที่ 33 และภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมจัดทำโครงการ “พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

เมื่อค่ำวันที่ 23 ธ.ค.66 ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ นายวิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธวัชชัย พงศ์วิวัฒนะชัยผบก.ภ.จว.เชียงใหม่และพันจ่าเอกวิทย ลีละศาสตร์รองปลัดอบจ.เชียงใหม่ร่วมกันปล่อยแถวบูรณาการฯ

พันจ่าเอกวิทยา ลีละศศาสตร์ รองปลัดอบจ.เชียงใหม่กล่าวว่า โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลที่หลายคนรอคอย นอกจากจะได้หยุดพักแล้ว ยังมีโอกาสได้พบปะ ครอบครัว ญาติพี่น้อง พร้อมหน้ากันอีกด้วย ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยึดเอาวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นวัน แห่งการท่องเที่ยวและวันครอบครัว

ในทุก ๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด หรือแม้แต่ประชาชนที่ ไปทำงานต่างจังหวัด ก็มักจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปพบปะครอบครัว เพื่อนฝูง ทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่เกิดเหตุอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด โดยเฉพาะเทศกาลที่มีวันหยุดติดกัน หลายวัน ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท การขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การขาดความรับผิดชอบทางสังคม หรือแม้แต่อุบัติเหตุที่เกิดจาก การขับรถ ขณะมึนเมา ทำให้ขาดสติ ส่งผลให้ทุก ๆ ปีกว่าล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนน ทุก ๆ วันหลายพันคนต้องสูญเสียชีวิตและหลายหมื่นคนต้องพิการตลอดชีวิต ความสูญเสียเหล่านั้นล่มสลายชีวิต เหยื่อ ครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย และชุมชนจนยากจะประเมิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธร ภาค 5 มณฑลทหารบกที่ 33 และภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมจัดทำโครงการ “พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ” ภายใต้โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันเหตุอาชญากรรม และการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ ขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาล โดยจัด ให้มีการรณรงค์ต่อเนื่องเรื่อยมาในทุก ๆ เทศกาลสำคัญ ๆ ของไทย จนถึงเทศกาลปีใหม่ 2567

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้