“มหาภูติพันอ้น”ทำนายสถานการณ์บ้านเมืองปี 65 ร้อน แล้งจัด ข้าวยากหมากแพงตำรวจ-ทหารไม่แตกแถว ตัวแทนปชช.กดดันยุบสภา/ลาออก

“มหาภูติพันอ้น”ทำนายสถานการณ์บ้านเมืองปี 65 ร้อน แล้งจัด ข้าวยากหมากแพงตำรวจ-ทหารไม่แตกแถว ตัวแทนปชช.กดดันยุบสภา/ลาออก

 “มหาภูติพันอ้น” พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น  ได้ทำนายสถานการณ์บ้านเมืองปี 65 ร้อน แล้งจัด ข้าวยากหมากแพง ไฟปะทุ เครื่องบินตกหรือสูญหายไร้ร่องรอย ผู้นำประเทศที่โด่งดังเสียชีวิตหรือสูญเสียอำนาจ ผู้นำหญิงจะมีบทบาท ทหาร-ตำรวจจะตั้งอยู่ในแถว ไม่ออกมาเคลื่อนไหว หรือกดดัน หรือทำการปฏิวัติอย่างเด็ดขาด   แต่ประชาชนที่เดือดร้อน หรือตัวแทนของประชาชน คือ สส. หรือพรรคการเมืองจะกดดันรัฐบาล จนทำให้ผู้นำรัฐบาลต้องประกาศยุบสภา/ลาออก

                                                สถานการณ์บ้านเมืองในปี พ.ศ.  ๒๕๖๕

เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่  ๒  เมษายน ขึ้น  ๑ ค่ำ เดือน  ๕ ไปจนถึงวันอังคารทึ่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖  ตรงกับวันแรม  ๑๕  ค่ำเดือน  ๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๕

 

  •                                                                ๒

๔         ๗         ๓

๑         ๕         ๖

๑.        ปีนี้ดาวพฤหัสบดี (๕) เคลื่อนย้ายไปภพภังคะ ดาวอาทิตย์  (๑)  เคลื่อนย้ายไปภพมรณะ  ดาวศุกร์เคลื่อนย้ายไปภพปุติ   ดาวทั้ง  ๓  นี้เคลื่อนย้ายไปจุดที่เสีย  ดาวพฤหัสบดี (๕)  เป็นดาวธาตุดินและ    ดาวศุกร์  (๖) ดาวธาตุน้ำ เป็นดาวศุภเคราะห์  การให้โทษไม่รุนแรง  แต่ดาวอาทิตย์  (๑)  ดาวธาตุไฟ    เป็นดาวปาปเคราะห์   จะให้โทษรุนแรงน่ากลัว   โดยมีดาวเสาร์ (๗)ดาวธาตุไฟเคลื่อนย้ายไปภพขุมทรัพย์  ดาวพุธ (๔) ดาวธาตุน้ำเคลื่อนย้ายไปภพธงชัย      ดาวอังคาร  (๓)  ดาวธาตุลมเคลื่อนย้ายไปภพราชา  ดาวจันทร์  (๒) ธาตุดิน เคลื่อนย้ายไปภพอธิบดี

๒.        ปีนี้ (๑ – ๕)  ดาวอาทิตย์ธาตุไฟเผาดาวพฤหัสบดีธาตุดิน ปีนี้อากาศจะร้อนรุนแรงอากาศจะ   แห้งแล้งความร้อนจะระอุถึง ๔๐ องศา ประชาชน รวมทั้งสัตว์น้อยใหญ่จะได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอากาศแห้งแล้ง น้ำบริโภคอุปโภคจะขาดแคลน  พื้นดินแยกแตกระแหง  ความร้อนความแห้งแล้งจะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  ประชาชนชาวไร่ชาวนาจะเดือดร้อนพืชผลทางการเกษตรจะแห้งตาย ปีนี้ข้าวยากหมากแพง

๓.        ปีนี้ (๑ – ๕)  บางประเทศจะเกิดภูเขาไฟระเบิด ภูเขาไฟปะทุสร้างความเดือดร้อน และ  ความหวั่นวิตกให้กับประชาชนประเทศนั้น ๆ   รวมทั้งคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง คลังแก๊สอาจระเบิดสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

๔.        ปีนี้  (๑ – ๕) จะมีเหตุการณ์เครื่องบินตกบ่อย หรือเครื่องบินสูญหายอย่างไร้ร่องรอย เกิดขึ้นบ่อยจนผิดปรกติ  รวมทั้งสภาพอากาศร้อนจัดประชาชนใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดพัดลม ทำให้ไฟฟ้าดับบ่อย หรือหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเกิดจากการใช้ไฟเกินทั้งนี้และทั้งนั้นเนื่องจากดาวอาทิตย์ (๑) ย้ายไปภพมรณะดาวอาทิตย์ดับ

๕.        ปีนี้ดาวอาทิตย์  (๑)  ดาวผู้นำชาย  หรือผู้นำประเทศ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง  จะเสียชีวิต หรือสูญเสียอำนาจ สูญเสียชื่อเสียงเกียรติยศ  และมีดาวจันทร์  (๒)  อยู่ภพอธิบดี  ผู้นำหญิง หรือผู้นำประเทศที่เป็นสุภาพสตรี จะมีบทบาทมากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ และนำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

๖.        ปีนี้  (๑ – ๕) จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน ไฟไหม้วัด อาราม ศาสนสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรม โรงเรียน  เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าทุก ๆ ปี  รวมทั้งไฟไหม้ป่าสร้างมลพิษฝุ่นละอองหมอกควันทำให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงได้รับความเดือดร้อน

๗.        ปีนี้ (๑ – ๕)  พระภิกษุสงฆ์ผู้ใหญ่ หรือพระภิกษุที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป หรือพระภิกษุผู้เป็นผู้นำสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จะมรณภาพกันมาก  เพราะดาวพฤหัสบดี (๕)   ย้ายไปภพภังคะ และเป็นดาวคู่มิตรกับดาวอาทิตย์  (๑)  ดาวอาทิตย์ดับ  จะทำให้มีข่าวพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมรณภาพค่อนข้างมากและมีข่าวถี่ขึ้นมากกว่าทุกปี  โดยเฉพาะเกิดวันอาทิตย์ หรือเกิด     วันพฤหัสบดี และมีชื่อขึ้นต้นด้วย  “อ”  หรือมีอักษร  บ-ป-ผ-ฝ-ฟ-พ-ภ-ม  เช่นชื่อ  อมร, อำพร,    พงษ์พัฒน์,ประพันธ์  เป็นต้น  และนอกจากนั้นก็จะมีข่าวพระภิกษุสามเณรไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือดื่มเหล้าดื่มเบียร์ของมึนเมาละเมิดพระธรรมวินัย  (๕ – ๗) เพราะดาวเสาร์หมายถึงสุรา เบียร์ การพนัน ชื่อเสียงของพระภิกษุสงฆ์ก็จะเสื่อมศรัทธาลง

๘.        ปีนี้ (๑ – ๖)  สภาพอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ระหว่างเดือนเมษายน  พฤษภาคม จะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น บางที่บางแห่งอาจกลายเป็นพายุหมุน พายุงวงช้าง  สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของราษฎร

๙.        ปีนี้  (๑ – ๖) ดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์ และดาวศุกร์เคลื่อนย้ายไปภพปุติครอบครัวดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจะหย่าร้างเลิกรากันค่อนข้างมาก

๑๐.      ปีนี้  (๑ – ๕ – ๓)  ดาวอังคารโคจรไปภพราชา  ทหารตำรวจจะตั้งอยู่ในแถว ไม่ออกมาเคลื่อนไหว หรือกดดัน หรือทำการปฏิวัติอย่างเด็ดขาด   แต่ประชาชนที่เดือดร้อน หรือตัวแทนของประชาชน คือ สส. หรือพรรคการเมืองจะกดดันรัฐบาล จนทำให้ผู้นำรัฐบาลต้องประกาศยุบสภา หรือลาออก

๑๑.      ปีนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ต้องระมัดระวังจะมีการเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ สูญเสียทรัพย์สิน ครอบครัวแตกแยก  สภาพจิตใจฟุ้งซ่าน  เจอมรสุมชีวิตรุมเร้า  คนที่เกิดวันอาทิตย์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย  อ เช่นอมร อัมพร อำพร อำไพ  และมีอายุย่าง  ๒๒-๒๖-๒๙-๓๓-๓๖-๔๐-๔๓-๔๗-๕๐-๕๔-๕๗-๖๑-๖๔-๖๘-๗๑-๗๕   คนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร  ป-บ-ผ-ฝ-ฟ-พ-ภ-ม เช่น ประพันธ์  บุบผา ไพบูลย์  และมีอายุย่าง  ๒๓-๒๖-๓๐-๓๓-๓๗-๔๐-๔๔-๔๗-๕๑-๕๔-๕๘-๖๑-๖๕-๖๘-๗๒-๗๕   คนที่เกิดวันศุกร์ มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร  ส-ศ-ษ-ห  เช่น สมศรี สมศักดิ์  สมพงษ์  สามารถ  และมีอายุย่าง  ๒๐-๒๔-๒๗-๓๑-๓๔-๓๘-๔๑-๔๕-๔๘-๕๒-๕๕-๕๙-๖๒-๖๖-๖๙-๗๓-๗๖    ควรสวด    อิติปิโส  ๑๐๘  จบทุกวัน, ไปสวดมนต์วัดราก วัดยอดของตนเอง,ปล่อยปลาหน้าเขียงอย่างน้อย เดือนละ  ๑  ครั้ง  เจริญสมาธิภาวนาทุกวัน หมั่นทำบุญตักบาตร จะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้.

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้