เริ่มแล้วแอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา”แลนด์มาร์กใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

เริ่มแล้วแอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา”แลนด์มาร์กใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

รองผวจ.เชียงใหม่ร่วมกับนายกอบจ.เชียงใหม่เปิดงาน ” แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา”แลนด์มาร์กใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสวยงามตระการตา ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และ เชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งอบจ.เชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการและคำสั่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ (Covid Free Setting) คือ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน Check in หรือลงทะเบียนก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน และ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

นอกจากนั้นยังจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยายกาศการจัดงานผ่านทางออนไลน์ live Streaming ผ่านเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมบรรยากาศการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์

สำหรับบรรยากาศงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน สามารถถ่ายรูปร่วมกับประติมากรรมโคมไฟล้านนา ซึ่งนำโคมไฟล้านนาสีสันต่าง ๆ นับพันดวง มาประดับตกแต่งอย่างสวยงาม รวมถึงถ่ายรูปกับซุ้มอุโมงค์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ของงาน ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์สวยงาม กิจกรรมต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย นิทรรศการ Pavilionบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเพณียี่เป็ง และเวิร์คช้อปด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถได้เปิดประสบการณ์กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่แล้วยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้