เชียงใหม่ให้อสม.เดินเช็คทุกบ้านเช็คยอดฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้า100%

เชียงใหม่ให้อสม.เดินเช็คทุกบ้านเช็คยอดฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้า100%

จังหวัดเชียงใหม่ พบการแพร่ระบาดในที่ทำงานเพิ่มขึ้น ขณะที่แนวโน้มการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนลดลง เร่งให้ อสม. ทั้ง 25 อำเภอลงพื้นที่เชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” เก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชน

วันนี้ (14 พ.ย. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันภายหลังการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 376 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย จากกรุงเทพฯ และเชียงราย จังหวัดละ 2 ราย ส่วนที่เหลืออีก 372 รายเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่ 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ ไซต์คนงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพิ่ม 7 ราย ,งานศพ หมู่ 2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด 5 ราย และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานเชียงรายฟู้ด ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง พบเพิ่ม 24 ราย ,คลัสเตอร์บริษัทเชียงใหม่ริมดอย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 6 ราย และบ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย 4 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์ย่อยที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-3 ราย

ส่วนการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสนั้น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย จากคลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ พบเพิ่ม 26 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 1,902 ราย ,ตลาดทิพย์เนตร 5 ราย ,ตลาดแม่โจ้บาร์ซ่า 4 ราย ,ตลาดรวมโชค 4 ราย ,ตลาดทวีโรจน์ อำเภอแม่ริม 2 ราย นอกนั้นพบจากตลาดวโรรส ตลาดสามแยก อำเภอสันทราย ตลาดยางเนิ้ง และตลาดธานินทร์ แห่งละ 1 ราย ,บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 8 ราย

นอกจากนี้ยังพบในสถานประกอบการอื่นๆ ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัทลินฟ้อกซ์ ร้านวีระพานิช ส่วนการระบาดในชุมชนยังพบที่ ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า 2 ราย ,หมู่บ้านการเคหะหนองหอย 2 ราย ,บ้านม้งดอยปุย ,งานแต่ง หมู่ 18 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ส่วนแคมป์คนงานวันนี้พบที่แคมป์ห้วยบง หมู่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 2 ราย ,หอพักป้าเพ็ญ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง ,หอพักบ้านท่อ ,แคมป์คนงานกอไผ่ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี นอกนั้นพบคลัสเตอร์ละ 1 ราย ในอีกหลายคลัสเตอร์ ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

พบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า อีก 69 ราย ซึ่งพบระหว่างการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ ส่วนการระบาดในครอบครัว วันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย จาก 10 ครอบครัว กระจายอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอโดยรอบ

ขณะนี้พบว่าปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และการสัมผัสในครอบครัวยังคงมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการสัมผัสในชุมชน และสถานที่ระบาดจากต่างจังหวัด มีแนวโน้มลดลง

ด้านการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,306,055 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.52 ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด โดยผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนสามารถ Walk in เข้าไปรับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดต่างๆ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ โดยขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ อสม. ทุกอำเภอลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อสามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้ชาวเชียงใหม่ได้ครบ 100 % ต่อไป

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้