กองกำลังผาเมืองสรุปผลดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดปี 64 ยึดยาเสพติดได้จำนวนมาก

กองกำลังผาเมืองสรุปผลดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดปี 64 ยึดยาเสพติดได้จำนวนมาก

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

กองกำลังผาเมืองสรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ปี 64 ยึดยาบ้ากว่า 25 ล้านเม็ด เฮโรอีน 67 กิโลกรัม และไอซ์ 669 กิโลกรัม โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผลการตรวจยึดยาบ้าและเฮโรอีนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 ที่ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานในการแถลงผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนตุลาคม 2563-ปัจจุบัน ว่า จากภารกิจในการป้องกันประเทศ การสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับชายแดนไทย – เมียนมา และติดกับ สปป.ลาว โดยที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองได้วางมาตรการในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ การปิดล้อมตรวจค้นตลอดจนการซุ่มโจมตีของกำลังในพื้นที่ โดยในห้วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 435 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 533 คน กลุ่มขบวนการเสียชีวิต จำนวน 5 คน ตรวจยึดยึดยาบ้ากว่า 25 ล้านเม็ด เฮโรอีน 67 กิโลกรัม และไอซ์ 669 กิโลกรัม โดยชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้าและเฮโรอีนมากที่สุด ในขณะที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายตรวจยึดไอซ์ มากที่สุด
ในส่วนของการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ห้วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ตรวจพบการกระทำผิด 175 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 624 คน, ผู้นำพา 56 คน ตลอดจนใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา (TBC ฝ่ายไทย) ในการอำนวยความสะดวกผลักดันบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กลับออกนอกราชอาณาจักร 2,559 คน ทั้งนี้หน่วยยังสามารถจับกุมคนไทยที่ลักลอบ เข้า – ออก ประเทศโดยผิดกฎหมาย 120 คน ขณะที่ปัจจุบันมีคดีของผู้นำพาฯ จำนวน 32 คดี คดีถึงที่สุด 18 คดี อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 คดี


ทั้งนี้จากสถานการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การปราบปรามยาเสพติดภายในประเทศเมียนมาลดลง และถูกจำกัด แต่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มขบวนการ ยังคงมีความพยายาม ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ด้านจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่าน ในการลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการเสริมสร้างกำลังและการขยายเขตอิทธิพลของกองกำลังชนกลุ่มน้อย ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน


อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือของทุกหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจ ตลอดปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง สามารถลดการนำเข้ายาเสพติดตลอดจนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่จะเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้สำเร็จ ตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้ปัญหายาเสพติดและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหมดไปจากภาคเหนือ

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้