ให้โรงเรียนที่ยื่นขอเปิดเรียนOn Site ได้ 40 แห่ง มีทั้งระดับอาชีวะ โรงเรียนเอกชนและนานาชาติ

ให้โรงเรียนที่ยื่นขอเปิดเรียนOn Site ได้ 40 แห่ง มีทั้งระดับอาชีวะ โรงเรียนเอกชนและนานาชาติ

ณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิด On Site แล้ว 40 โรงเรียน โรงเรียนที่เสนอขอมาสามารถเปิดเรียนได้ทันทีหากพร้อม ชี้การเรียน การสอนจะไม่เหมือนเดิม ทุกแห่งต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการ หากพบติดเชื้อในโรงเรียนต้องมีสถานที่กักตัวในโรงเรียน และหอพัก ย้ำโรงเรียนต้องสำรวจความเห็นผู้ปกครองหากต้องการให้ลูกเรียนออนไลน์ต้องทำได้พร้อมกับเพื่อนที่เรียน On Site

วันที่ 14 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตอบคำถามผู้สื่อข่าว กรณีแนวทางการให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ว่า กลุ่มโรงเรียนที่นำเสนอมาตการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) เกี่ยวกับมาตรการในการเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ มีด้วยกันทั้งสิ้น 40 โรงเรียน แยกเป็นกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษา 4 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 16 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนเอกชนอีก 20 โรงเรียน

“โรงเรียนที่จะผ่านและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีการนำเสนอแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนแสดงต่อคณะกรรมการฯ ไม่ใช่เพียงแค่มาบอกว่าการจัดให้มีจุดคัดกรองกี่จุด มีการเว้นระยะห่างมากน้อยเท่าไร แผนที่โรงเรียนที่ต้องนำเสนอที่สำคัญ อาทิ คุณครูฉีดวัคซีนได้มากน้อยเท่าไร หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนจะมีแผนการจะปิดเรียน/เปิดเรียนอีกครั้งอย่างไร มีสถานที่กักตัวสำหรับเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ไว้รองรับหรือไม่ เด็กที่อยู่ในหอพักคุณครูมีการติดตามอย่างไร มีมาตรการรองรับอย่างไรหากครูหรือบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยง มาตรการส่วนหนึ่งที่ยกมาเหล่านี้ต้องมีแผนที่ชัดเจน” ดร.ทรงยศฯ กล่าว

“ส่วนเรื่องการเรียนการสอนที่จะเปิดใหม่นั้น จะไม่เหมือนเดิม ไม่ใช่จะเป็นการเปิดให้นักเรียนทั้งหมดมาเรียน ยกเว้นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,000 คน มีอาคารที่เพียงพอก็อาจจัดสอนโดยการเว้นระยะห่างได้ แต่โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากๆ ก็ต้องมีการสลับวันเช่นเดิม เพื่อลดความแออัด การรับประทานอาหาร โรงเรียนอาจจัดเป็นกล่องให้รับประทานกันในห้องเรียนได้ หรืออาจรณรงให้ผู้ปกครองห่อข้าวให้นักเรียนมากินที่โรงเรียน รวมถึงให้มีการจัดโซนนักเรียนระดับประถมกับระดับมัธยมศึกษาแยกต่างหากออกจากกัน ไม่ให้มาคลุกคลีกัน อีกประการโรงเรียนจะต้องมีการสำรวจรถรับส่งนักเรียนทุกประเภทที่มาคอยรับส่งนักเรียนและวางมาตรการควบคุม โรงเรียนต้องมีข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด” หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ กล่าว

ดร.ทรงยศฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโรงเรียนจะต้องสำรวจความเห็นของผู้ปกครองด้วยว่า ผู้ปกครองมีความพร้อมหรือไม่ หากรายใดไม่มีความพร้อมก็ต้องจัดให้มีการเรียนออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนแบบ On Site ไม่ใช่บังคับให้มาทุกคน ใครที่ผู้ปกครองไม่สบายใจต้องจัดการเรียนการสอบแบบ Online ให้ ส่วนรายใดที่บ้านพอใจให้มาเรียนแบบ On Site ก็ให้มาเรียนแบบสลับวัน หรือเรียนแบบเว้นระยะห่าง ได้

“ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติที่โรงเรียนนำเสนอและรับปากว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนในการเปิดการเรียนการสอบ นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มเติมเป็นข้อเสริมในบางเรื่องให้กับทุกโรงเรียนที่สามารถเปิดสอนแบบ On Site ได้ ซึ่งโรงเรียนทั้ง 40 โรงเรียนที่แผนการปฏิบัติผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว หากพร้อมจะเปิดวันใดก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เลย ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมสามารถเสนอแผนมาได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาร่วมกับสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะนำมาเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุมัติ” หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ กล่าว

“ส่วนการจะเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ของโรงเรียนทั้ง 40 แห่งนั้นจะเป็นเมื่อไร จะเปิดในวันที่ 15 ก.ย. 64 เลยหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนนั้นๆ ว่าจะเปิดหรือไม่อย่างไร ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ (14 ก.ย.) ก็สามารถดำเนินการได้เลย สุดแล้วแต่ความพร้อมของโรงเรียน เพราะผ่านมติที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวาน(13 ก.ย.) แล้ว” ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุดขอบคุณ รูปจากเพจโรงเรียนพิงครัตน์

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้