ผู้ว่าฯลำพูนสั่งเฝ้าระวัง24 ชม.หลังฝนตกหนักในพื้นที่อ.แม่ทาและให้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ผู้ว่าฯลำพูนสั่งเฝ้าระวัง24 ชม.หลังฝนตกหนักในพื้นที่อ.แม่ทาและให้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ผวจ.ลำพูนลงพื้นที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอ.แม่ทา หลังเกิดฝนตกหนักน้ำป่าหลากลงลำน้ำ กำชับแจ้งเตือนประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันนี้( 10 กันยายน 2564 )เวลา 11.00 น นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการจังหวัด พร้อมด้วยนายอำเภอแม่ทา หน.ปภ.จังหวัดลำพูน ชลประทานลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปงหมู่ที่ 12 ตำบลทากาศ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในเขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เนื่องจาก
เกิดฝนตกหนัก ในช่วงระหว่าง วันที่ 8 -9 กันยายน 2564 มีน้ำป่าไหลหลาก ลงจากภูเขาบริเวณดอยผาด่าน ลงมายังลำน้ำแม่ขนาด ทำให้ มีเศษ ไม้เศษวัชพืช ทับถมบริเวณ ด้านหน้าสะพานข้ามบ้านปง หมู่ที่ 12 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่บริเวณหน้าฝายของชลประทาน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการจังหวัด ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เตรียมรับสถานการณ์ โดยมอบหมายให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัด ซึ่งมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์ อุทกภัย ได้ติดตามการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดังกล่าว อำเภอแม่ทา ร่วมกับชลประทานลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการขุดลออกตะกอนดินบริเวณหน้าฝายและบริเวณสะพานดังกล่าว เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย

จากการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ฝนตกในพื้นที่อำเภอแม่ทา ทำให้น้ำ แม่สะป้วด ตำบลทาสบเส้าและน้ำแม่ขนาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ โดยนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ ได้ จัดเตรียมรถขุดตัก จำนวน 2 คัน พร้อมทั้งประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำรถขุดและรถบรรทุก เศษไม้ออกจากหน้าบริเวณสะพานและฝาย ออกนอกพื้นที่แล้วเสร็จ ในเวลา 10:00 น ของวันที่ 9 กันยายน 2564 สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ที่คลายลงสู่ภาวะปกติแล้ว

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ได้สั่งการให้นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยด่วน ภายในสัปดาห์หน้าและรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้