คณะแพทย์ฯมช.เร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมบุคลากรก่อนถึงรอบประชาชน 7 มิ.ย.นี้

คณะแพทย์ฯมช.เร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมบุคลากรก่อนถึงรอบประชาชน 7 มิ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มช. เร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้ครบเร็วที่สุด ภายในเดือนพฤษภาคม นี้ เพิ่มภูมิต้านทาน และสร้างความมั่นใจ พร้อมรับสถานการณ์โควิด-19
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ” ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ในการผนึกกำลังฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดแผนงานและวางระบบอย่างเต็มรูปแบบ เปิดหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยทั้งที่ไม่มีอาการ อาการเล็กน้อย จนถึงอาการรุนแรงหรือเป็นผู้ป่วยอาการหนัก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากร ของคณะแพทย์ อย่างต่อเนื่อง

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพิ่มเติมรายละเอียดว่า “ในส่วนของวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มช.ได้เร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสายสนับสนุน นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด อาจารย์แพทย์ ที่ประสงค์ฉีดวัคซินโควิด-19 ให้ครบเร็วที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมาและฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนวัคซินที่เราได้รับมาทั้งหมดมีจำนวน 8430 โดส มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ฉีด ระบบการลงทะเบียน จองคิว ตลอดจนกระบวนการฉีด ที่ประกอบด้วย การคัดกรองความเสี่ยง วัดไข้ ความดันโลหิต การฉีดและสังเกตอาการหลังการฉีด 30 นาที ซึ่งในแต่ละวันมีการระดมทีมบุคลากร แพทย์ พยาบาล โดยเริ่มทยอยฉีดตั้งแต่วันละ 300-800 คน ปัจจุบันระดมฉีดเพิ่มมากขึ้นถึงวันละ 1400 คนต่อวัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ทำการฉีดในวันที่ 9,10,15,และ 16 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้มีเป้าหมายให้บุคลากรคณะแพทย์ทุกคนได้รับวัคซินครบถ้วนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป และในเดือนมิถุนายน 2564 จะเป็นการฉีดวัคซีนโควิด-19ในส่วนของประชาชนที่ได้รับการจัดสรร และทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวทิ้งท้าย ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านว่า ” การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตลง เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทั้งช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลง ขอพวกเรารักษาสุขภาพให้ดี ปฏิบัติตัวตามนโยบายที่ทางรัฐบาลกำหนด สวมหน้ากากอนามัย ออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด งดทานอาหารร่วมกัน นั่งห่างกัน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่เกิดความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบคุณธารน้ำใจจากประชาชนทุกท่านที่ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ นับเป็นขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน และขอเน้นย้ำว่า วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่เข้าไปในร่างกายไวที่สุด.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้