ฝนช่วยทุเลาบ้างแต่ไฟป่าและฝุ่นpm2.5ยังคุกรุ่นหลายพื้นที่ลักลอบเผา

ฝนช่วยทุเลาบ้างแต่ไฟป่าและฝุ่นpm2.5ยังคุกรุ่นหลายพื้นที่ลักลอบเผา

ไฟป่าและฝุ่นpm2.5 ในหลายพื้นที่ยังวิกฤต ค่าฝุ่นยังเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแม้ช่วงเย็นจะมีฝนตก

สถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นpm2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังคงวิกฤตแม้ช่วงเย็นวันที่ 26 มี.ค.64 จะมีฝนตกในหลายพื้นที่แต่ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศยังเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากมีหลายพื้นที่มีการลักลอบเผาทั้งๆที่มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาด โดยกองควบคุมสถานการณ์กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ารายงานว่าในช่วงบ่ายดาวเทียมตรวจจับจุดความร้อนในภาคเหนือได้ 513 จุด มากสุดคือจ.แม่ฮ่องสอน 177 จุด รองลงมาคือเชียงใหม่และแพร่

นอกจากนี้ในรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5 จังหวัดเชียงใหม่พบว่าในหลายพื้นที่มีการลักลอบเผาทั้งเข้าไปหาของป่า ล่าสัตว์และพื้นที่เกษตร

นอกจากนี้อาสา 085 พร้อม ชุดระวังไฟป่า ทต.บ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบไฟป่าในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปง พบกลุ่มไฟไห้มพื้นที่การเกษตรอีกด้วย


ศบช.หมอกควันไฟป่าฯ อ.แม่อาย ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 26 มีนาคม 2564 ชุดปฏิบัติการฯ ตำบลบ้านหลวงฯ ร่วมกับ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม 1 (น้ำยอน) ออป. อบต.บ้านหลวง อาสาสมัครดับไฟป่าประจำหมู่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าดับไฟพื้นที่ ที่เกิดจุดความร้อน (Hotspot) รอบเวลา 02.06 น. จำนวน 12 จุด ดังนี้
1. พิกัด 536185 E / 2193870 N บ้านป่าแดงอภิวัฒน์ (หย่อมบ้านจะโต๊ะ) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหายประมาณ 15 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
2. พิกัด 536248 E / 2194240 N บ้านป่าแดงอภิวัฒน์ (หย่อมบ้านจะโต๊ะ) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหายประมาณ 12 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
3.พิกัด 534804 E / 2195260 N บ้านป่าแดงอภิวัฒน์ (หย่อมบ้านจะโต๊ะ) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 21 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
4.พิกัด 537704 E / 2195520 N บ้านโปงพัฒนา(หย่อมบ้านห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 25 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
5.พิกัด 534873 E / 2195630 N บ้านป่าแดงอภิวัฒน์(หย่อมบ้านจะโต๊ะ) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 13 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
6.พิกัด 537367 E / 2195970 N บ้านโปงพัฒนา(หย่อมบ้านห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 19 ไร่
สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
7.พิกัด 537031 E / 2196410 N บ้านโปงพัฒนา (หย่อมบ้านห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 18 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
8.พิกัด 539418 E / 2196860 N บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 5 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
9.พิกัด 537545 E / 2197090 N บ้านโปงพัฒนา (หย่อมบ้านห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 10 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
10.พิกัด 537462 E / 2197200 N บ้านโปงพัฒนา (หย่อมบ้านห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 12 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
11.พิกัด 537075 E / 2197270 N บ้านโปงพัฒนา (หย่อมบ้านห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 11 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
12.พิกัด 5537518 E / 2197570 N บ้านโปงพัฒนา (หย่อมบ้านห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ขณะนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ 16 ไร่ สาเหตุ ลักลอบเผาป่า
ทั้งนี้ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม 1 (น้ำยอน) และโครงการอุตสาหกรรมป่าไม้สวนป่าบ้านหลวง จะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้