19 องค์กร-เครือข่ายภาคเหนือ จี้รัฐยกเลิก 2 โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ พร้อมคืนเสรีภาพการชุมนุม

19 องค์กร-เครือข่ายภาคเหนือ จี้รัฐยกเลิก 2 โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ พร้อมคืนเสรีภาพการชุมนุม

เชียงราย (18 ก.พ.60) / กลุ่มเยาวชน At North แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลคืนสิทธิ-เสรีภาพในการชุมชนให้ประชาชน หลัง 5 แกนนำต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ถูกจับ ขณะที่เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ จับมือภาคีฯ จี้รัฐยกเลิกโครงการ 2 โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ยืนยันจะร่วมต่อสู้ให้ถึงที่สุดจากที่รัฐบาลได้มีมติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และมีการจับกุม 5 แกนนำม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ชุมนุมกันอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ทำให้องค์กร เครือข่ายต่างๆ ออกแถลงการณ์ สนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้องเครือข่ายปกป้องอันดามันจากโครงการไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ และยังเรียกร้องให้รัฐบาลคืนสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมให้กับประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงการรับฟังเหตุผลของประชาชนอีกด้วยโดยที่ จ.เชียงราย กลุ่ม At North ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และแถลงการณ์ เนื้อหาระบุว่า ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งทุกคนมีสิทธิในการเรียกร้องในสิ่งที่จะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย เพราะคนทุกคนมีสิทธิในการกำหนดชีวิตตนเองและทรัพยากรที่มีในพื้นที่ การชุมนุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นประชาชนควรมีเสรีภาพในการแสดงออก หรือออกมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม จึงเรียกร้องให้รัฐบาลคืนสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมให้กับประชาชนและรับฟังเหตุผล

ขณะเดียวกัน เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ, ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิง, ภาคีเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำโขง ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ เราจะร่วมสู้ไปด้วยกัน พร้อมออกแถลงการณ์ เรื่อง “หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่”  ร่วมกับองค์กร เครือข่ายต่างๆ  ได้แก่ สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (MCI), มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)Thai-Water Partnership, สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต, สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณะประโยชน์), เครืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง – ล้านนา, เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแจ่มตอนบน ต.แม่นาจร จ.เชียงใหม่

เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก, กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่, กลุ่มตะกอนยม, เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.), สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.), เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง, โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง, เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี, และเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ

สำหรับเนื้อหาของแถลงการณ์ คือ มติ ของ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ ถือเป็นการทำลายทรัพยากรประเทศชาติอย่างไร้ซึ่งเหตุผล ขาดการฟังเสียงของประชาชน ผลักดันให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการขาดธรรมาภิบาลของรัฐเพิ่มมากขึ้น อันเป็นต้นตอสำคัญของความขัดแย้งทางสังคม

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ และภาคีฯ เห็นว่าการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลเป็นอันตรายต่อความยั่งยืนของทรัพยากรของชาติและความเป็นธรรมของสังคมไทย จึงเรียกร้องให้ 1) ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา 2) ยุติการจับกุม คุกคามสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนผู้เข้าร่วมเรียกร้องคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ และในภาคใต้ โดยในนามเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ และภาคีฯ จะร่วมกับประชาชนจังหวัดกระบี่และภาคใต้ในการต่อสู้จนถึงที่สุด.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้