17 องค์กร ชู Walk To Vote – ออกแถลงการณ์ร่วม “ต้องการเลือกตั้ง”

17 องค์กร ชู Walk To Vote – ออกแถลงการณ์ร่วม “ต้องการเลือกตั้ง”

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / กลุ่มนักศึกษา-คนรักประชาธิปไตย เดินหน้าทำกิจกรรม Walk To Vote  17 องค์กร จับมือออกแถลงการณ์ร่วม “ภาคีนักกิจกรรม มช.ต้องการเลือกตั้ง” เชื่อจะเป็นหลักประกันพื้นฐานสู่สังคมที่เป็นธรรมเมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 18 ม.ค.62 บริเวณสันอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรม CMU Walk To Vote ไม่เลื่อนเลือกตั้ง ของภาคีนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 17 กลุ่ม ได้แก่ สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย, สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช., พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มช., ชมรมวรรณศิลป์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ชมรมการแสดง สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ชมรมศิลปะการออกแบบ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช., ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช., กลุ่มนักศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ, พรรคนักศึกษาเสรีอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มูลนิธิสื่อชาวบ้าน มะขามป้อม, งานเสวนาที่ไม่เป็นทางการ, กลุ่มลานยิ้มการละคร และกลุ่มพลเรียน โดยมีมวลชนเข้าร่วมประมาณ 100 คนนายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ ผู้ดำเนินกิจกรรม ได้กล่าวว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้ ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ขอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว แม้จะจัดในพื้นที่มหาวิทยาลัย  และยืนยันว่าการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะดำเนินต่อไป ถ้ารัฐบาล คสช.ยังเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกระหว่างนั้นมีตัวแทนนักศึกษาจากภาคีต่างๆ ผลัดกันขึ้นกล่าวถึงเหตุผลที่ต้องออกมาร่วมกิจกรรม เช่น นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประธานชมรมประชาธิปไตย, ประธานชมรมวรรณศิลป์, อดีตผู้สมัครพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มช. เป็นต้นต่อมา นายวัชรภัทร ธรรมจักร นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช. ได้อ่านแถลงการณ์ร่วม ภาคีนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการเลือกตั้ง โดยเนื้อหาระบุว่าภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต่อมาได้สถาปนาตนขึ้นเป็นหัวหน้ารัฐบาล จากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน ได้กินระยะเวลามาถึง 5 ปี ภายในระยะเวลาของการครองอำนาจของ คสช.นั้น ประชาชนถูกจำกัด และละเมิดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมือง อันเป็นสิทธิ และหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งที่รัฐบาลปัจจุบันได้ทำการเลื่อน และไร้ซึ่งความชัดเจนของการจัดการเลือกตั้งมาตลอด พวกเราในฐานะพลเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย มีความเชื่อมั่นว่าสิทธิการเลือกตั้งนั้น เป็นสิทธิของพลเมืองทุกคนในการเลือกกำหนดอนาคตของตนเอง และย่อมมีสิทธิในการปฏิเสธการอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการเช่นนี้ จึงขอเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ให้รัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่งประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดวันอย่างชัดเจน เพื่อที่พวกเราจะสามารถทำหน้าที่ในการเลือกกำหนดอนาคตของสังคมของพวกเราให้กลายเป็นสังคมที่มีพลเองทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง มีสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองอย่างเสรี แม้ว่าการเลือกตั้งอาจจะมิใช่ภาพของสังคมที่เราปรารถนาทั้งหมด ทว่าการเลือกตั้งก็จะเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสู่สังคมที่เป็นธรรมของพวกเราทุกคน.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้