ไม่ห้ามจัดงานจังหวัดกำหนดให้ติดสัญญลักษณ์ที่โคมลอยหากสร้างความเสียหายต้องรับผิดชอบ

ไม่ห้ามจัดงานจังหวัดกำหนดให้ติดสัญญลักษณ์ที่โคมลอยหากสร้างความเสียหายต้องรับผิดชอบ

- in headline, จับกระแสสังคม

จังหวัดเชียงใหม่วางแนวทางก่อนเชิญผู้จัดงาน สถานประกอบการที่ขออนุญาตปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลรับทราบข้อกำหนด ให้ทำสัญลักษณ์ติดโคมและส่งจนท.ตรวจสอบทุกจุด หากสร้างความเสียหายต้องรับผิดชอบ ขณะที่การท่าฯยอมรับจุดที่อนุญาตจัดงานอยู่แนวเขตร่อนลงของเครื่องบิน

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยวาระสำคัญเป็นเรื่องมาตรการรองรับการปล่อยโคมควัน โคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2562 ซึ่งมีนายคัมภีร์ นามคำ ผอ.ส่วนมาตรฐาน ท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่และน.ส.สุมานี อินทราราม ผอ.ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่และนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงในประเด็นดังกล่าวด้วย

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศก็ยังยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจะมีข้อกำหนดไว้และให้อำนาจนายอำเภอเจ้าของพื้นที่นั้นเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาต โดยพื้นที่ไหนต้องการที่จะปล่อยโคมลอยฯซึ่งจังหวัดอนุญาตให้เพียง 3 วันคือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 หรือวันกระทงเล็กตั้งแต่เวลา 19.00-01.00 น.และวันกระทงใหญ่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ส่วนโคมควันอนุญาตเพียงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เวลา 10.00-12.00 น.เท่านั้น และอีกวันที่อนุญาตปล่อยโคมลอยได้คือเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่ 19.00-01.00 น.

“ทางจังหวัดพยายามที่จะควบคุมโคมลอยที่จำหน่ายให้เป็นไปตามประกาศคสช. และต้องมีการขออนุญาตจากนายอำเภอก่อน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งจากทางอำเภอว่ามีอำเภอไหนอนุญาตไปแล้วบ้าง แต่จะกำชับในเรื่องข้อที่ประชาชนห่วงใย โดยเฉพาะจำนวนที่จะปล่อยและโคมที่ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มผช.กำหนด ทั้งนี้เมื่อปี 2560 มีผู้มาขออนุญาตปล่อยโคมลอยทั้งจังหวัด 3.7 หมื่นลูกและในปี 2561 เพิ่มเป็น 5.3 หมื่นลูก”นายศรัณยู กล่าวและว่า

เนื่องจากมีกลุ่มเครือข่ายชุมชนรักษ์เมืองเชียงใหม่มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ แสดงความเป็นห่วงในเรื่องการปล่อยโคม ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าทางผู้ว่าฯได้มอบหมายให้รองผู้ว่าฯที่รับผิดชอบ เชิญผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือในเร็วๆ นี้

ขณะที่ทางนายคัมภีร์ นามคำ ผอ.ส่วนมาตรฐาน ท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่และน.ส.สุมานี อินทราราม ผอ.ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ได้เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยหรือไม่ แต่ทางการท่าฯเองจะต้องเฝ้าระวังพื้นที่เขตการบิน ซึ่งจะเพิ่มรอบในการตรวจจากปกติเป็น 4 รอบเพื่อความปลอดภัยของการบิน เพราะหากมีวัตถุ สิ่งแปลกปลอมใดอยู่ในเขตการบินและอาจหลุดหรือกระทบต่อเครื่องยนต์ เครื่องบินได้ โดยในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้าโน้นช่วงลอยกระทงมีฝนตกจึงทำให้โคมลอยที่ปล่อยมาตกในเขตการบินค่อนข้างน้อยในปี 60 มีซากโคมลอยที่เก็บได้จำนวน 180 ลูก และปีที่ผ่านมาจำนวน 181 ลูก

“อย่างไรก็ตามสำหรับเขตการบินซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 เป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวร่อนหรือขึ้น-ลฃของเครื่องบิน จะมีข้อกำหนดในประกาศจังหวัดที่จุดปล่อยโคมได้ต้องอยู่ห่างจากทางขึ้น-ลงของเครื่องบินข้างละ 4.6 กิโลเมตรและระยทางยาว 18.5 กม.จากหัวทางวิ่งทั้งทิศเหนือและใต้ ซึ่งก็รวมถึงพื้นที่ห้วยตึงเฒ่า ลานเนินนุ่มหรือศูนย์เศรษฐกิจฯที่อยู่ในเขตอ.แม่ริมด้วย โดยยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวเขตการร่อนลง ซึ่งโคมลอยเองเมื่อถูกปล่อยก็จะไม่สามารถบังคับทิศทางได้”ผอ.ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าว

ทางด้านนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในเบื้องต้นทางนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ได้มีการหารือเบื้องต้นไปบ้างแล้วในแนวทางและมาตรการป้องกันฯ โดยจะมีการเชิญผู้จัดงาน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขออนุญาตปล่อยโคมจะต้องใช้โคมที่มีมาตรฐานเท่านั้น โดยให้ทำสัญลักษณ์ติดที่โคมไว้ด้วย หากโคมลอยที่ปล่อยแล้วตกส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินประชาชนต้องรับผิดชอบ โดยก่อนที่จะมีการปล่อยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโคมลอยด้วยทุกจุด ซึ่งรายละเอียดจะมีการประชุมพิจารณาและแถลงอีกครั้งหนึ่ง.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้