ในหลวง พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 10 ล้านบาท บูรณะพระอัฏฐารส องค์ประธานภายในพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

ในหลวง พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 10 ล้านบาท บูรณะพระอัฏฐารส องค์ประธานภายในพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 10 ล้านบาท บูรณะพระอัฏฐารส องค์ประธานภายในพระวิหารหลวง และพระอัครสาวก แท่นแก้ว และชุดหน้าบันพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการบูรณะได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

บ่ายวันนี้ (1 พ.ค. 66) ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการบูรณะพระอัฏฐารส พระอัครสาวก แท่นแก้ว และชุดหน้าบันพระวิหารหลวง พร้อมด้วยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 10 ล้านบาท ในการดำเนินการบูรณะพระอัฏฐารส ซึ่งประดิษฐานเป็นองค์ประธานภายในพระวิหารหลวง และพระอัครสาวก แท่นแก้ว และชุดหน้าบันพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เนื่องจากปูนที่หุ้มองค์พระมีความเสื่อมสภาพ ผิวขรุขระ บวมน้ำ สมควรแก่การบูรณะ ด้วยทรงพระราชศรัทธาที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการประเมินสภาพความชำรุด และดำเนินการเขียนแบบและประเมินค่าใช้จ่ายในการบูรณะ พร้อมทั้งจัดหาผู้รับจ้างที่มีฝีมือโดยเฉพาะและมีความชำนาญเป็นพิเศษเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าว
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับสนองพระบรมราชโองการ และจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการป้องกันความชื้น เพื่อไม่ให้องค์พระกลับมาบวมน้ำและเสื่อมสภาพลงไปอีก รวมถึงให้องค์พระมีความคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานได้นาน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการบูรณะได้ในเดือนพฤษภาคมนี้.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้