ใช้ยิมฯเวลโรโดมกับกองร้อยอาสากักตัวผีน้อย

ใช้ยิมฯเวลโรโดมกับกองร้อยอาสากักตัวผีน้อย

เตรียม 2 พื้นที่เป็นพื้นที่กักผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ย้ำคำนึงถึงความมั่นใจและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ภาพ-โรงยิมเนเซียม 3

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการนายอำเภอ 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ทุกแห่ง พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อคัดกรองผู้ที่เข้าข่าย หรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดเวลา รวมถึง
ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน งดกิจกรรมทางสังคม ไม่ไปอยู่ในที่มีคนหนาแน่น หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจของประชาชนในพื้นที่นั้นด้วย

ภาพ-โรงยิมเนเซียม 2

 

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมมาเก๊า,ฮ่องกง) อิตาลี และอิหร่าน จะถูกจำกัดบริเวณเป็นเวลา 14 วัน ในเขต “พื้นที่ควบคุมโรค” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมโรค รองรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไว้ 2 แห่ง คือ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเชียงใหม่ 700 ปี และกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดจะได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

ในส่วนของประชาชนทั่วไป ขออย่าได้ตื่นตระหนก หรือรังเกียจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เพราะผู้ที่กลับมาไม่ใช่ผู้ป่วย เพียงแต่ต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำใประชาชนปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องไปในที่ที่มีคนหนาแน่น.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้