โออาร์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” มุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจด้วยแนวคิด Inclusive Growth ร่วมเติบโตกับธุรกิจทุกรูปแบบ

โออาร์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” มุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจด้วยแนวคิด Inclusive Growth ร่วมเติบโตกับธุรกิจทุกรูปแบบ

- in headline, เศรษฐกิจ

โออาร์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” มุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจด้วยแนวคิด Inclusive Growth ร่วมเติบโตกับธุรกิจทุกรูปแบบ

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) พร้อมด้วยนายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ ORion นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการกระบวนการรับซื้อ คัดแยกเมล็ดกาแฟและการบำบัดน้ำเสีย ซึ่ง OR ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจตุพร ปารมี หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ให้การต้อนรับ พื้นที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบองค์ความรู้ในการส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีจุดเรียนรู้ชุมชนในด้านการปลูกกาแฟร่วมกับไม้ร่มเงา การแปรรูปกาแฟ ตลอดจนการบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปกาแฟอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มีช่องทางในการจำหน่ายเมล็ดกาแฟที่แน่นอน มีระบบราคาที่เป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมสถานบริการ พีทีที สเตชั่น หจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ริม ซึ่งถือเป็นสถานีบริการที่เป็นตัวอย่างของสถานีบริการน้ำมันที่มีธุรกิจเสริมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนา พีทีที สเตชั่น ให้เป็น Living Community หรือศูนย์กลางที่จะเติมเต็มทุกความสุขของทุกคน

นอกจากนี้ คณะสื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชม “สวนผักโอ้กะจู๋” ตำบลดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ให้การต้อนรับ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋”  มีจุดเด่นในเรื่องความสดใหม่ของผักที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และส่งตรงจากฟาร์มผักขนาดใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา OR ได้เข้าลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรผู้ปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ ร้าน Café Amazon ที่มีสาขาทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจ

นายสุชาติ เปิดเผยว่า “OR ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Mobility & Lifestyle มุ่งตอบสนองผู้บริโภค เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันกับพันธมิตรในแบบ inclusive growth ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นเติบโตในแบบ Outside-In โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตร อีกทั้ง OR ยังคงให้ความสำคัญกับ 3P หรือ สังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และผลประกอบการ (Performance) อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้