โหรคมช.ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ตร.ภ.5 แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้ชาวเชียงใหม่ 4 พันชุด

โหรคมช.ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ตร.ภ.5 แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้ชาวเชียงใหม่ 4 พันชุด

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 และตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมสนับสนุนหน้ากากอนามัยพร้อมเจลล้างมือและยารักษาโรคจำนวน 4,000 ชุด แจกจ่ายประขาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน


อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ประธานมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เปิดเผยว่า มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศหมู่บ้านฮิมม่าเพรสกิจ ลิฟวิ่ง ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมสนับสนุนหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือ และยารักษาโรคแจกจ่ายให้ประขาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4,000 ชุด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยได้กำหนดจุดแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และยารักษาโรค จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย สวนสาธารณะหนองบวกหาด, ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวงหลวง, ประตูช้างเผือก ตลาดสันป่าข่อย และตลาดศิริวัฒนา หรือกาดธานินทร์
เชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา มารับหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือ และยารักษาโรค ได้ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกันทั้ง 5 จุด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศยังได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนอำเภอที่ไม่มีจุดความร้อนในพื้นที่ อำเภอละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในแต่ละพื้นที่ โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชนในการลดการเผา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้