ประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิได้ถึง 31 มี.ค.นี้

ประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิได้ถึง 31 มี.ค.นี้

เชียงใหม่ / สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) เพื่อเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ม.ค.นี้

ตามที่สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ได้ทุกๆ ปีๆ ละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมนั้น หากผู้ประกันตนประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถมายื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือยื่นแบบฯ ดังกล่าวด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ การเลือกสถานพยาบาล ในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตน ควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการ ทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวนอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ยื่นแสดงสิทธิ์เพื่อขอรับบริการในโรงพยาบาล แทนการใช้บัตรรับรองสิทธิฯแบบเดิม โดยบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) นี้จะเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร อีกทั้งเป็นการรองรับนโยบาย Thailand 4.0ดังนั้นเพื่อความสะดวก จึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชน และแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาลด้วยทุกครั้ง โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.053 999777.

You may also like

ทีมหัวเมืองเหนือ ประกาศเตรียมพร้อมสู้ศึกบนเวทีการประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2023 ร่วมค้นหาช้างเผือก สู่เวทีประกวดความงามระดับจักรวาล

จำนวนผู้