โรงงานอ่อนหวาน สร้างสุขภาพดีให้คนทำงาน

โรงงานอ่อนหวาน สร้างสุขภาพดีให้คนทำงาน

วิถีชีวิตของคนวัยทำงาน ที่ต้องทำงานเช้าถึงเย็น พฤติกรรมการบริโภคที่อาจจะไม่มีเวลาคัดสรรมากพอ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย หลายๆ เหตุผลไม่เอื้อให้มีเวลาดูแลสุขภาพ ส่งผลให้คนกลุ่มวัยทำงานเจ็บป่วยเป็นโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs

การบริโภคหวานอยู่เป็นประจำ ถือเป็นปัจจัยต้นๆ ของการบริโภคที่ส่งผลให้เกิดโรค NCDs ซึ่งเครือข่ายทางการแพทย์กำลังรุกหนักในการขับเคลื่อนรณรรงค์ให้คนไทยบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม และวัยทำงาน เป็นช่วงวัยที่เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ที่มีบทบาทในครอบครัวที่สุด การรณรงค์ให้คนลดบริโภคนอกจากเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วกลุ่มวัยกลางคนหรือวัยทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันที่บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไก่ ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานที่โรงงานลดการบริโภคหวาน และทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเข้าร่วมโครงการกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน จ.สระบุรี ต่อเนื่องมาหลายปี จนประสบผลสำเร็จ

โรงงานมีการส่งเสริมให้พนักงานลดบริโภคหวานอย่างจริงจัง น้ำหวาน น้ำอัดลม ไม่มีจำหน่าย อาหารกลางวันก็จะไม่มีรสจัด ไม่มีการจัดเครื่องปรุงไว้ให้เติม มีเมนูสุขภาพให้ได้รับประทาน มีการส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำ ตลอดจนการมีสวนเกษตรอินทรีย์ขนาด 30 ไร่ ซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะส่งเข้าโรงครัวเป็นอาหารกลางวันที่สะอาดและปลอดภัย รวมไปถึงการใส่ใจเรื่องการลดบริโภคหวานภายสนศูนย์รับเลี้ยงเด็กภายในอีกด้วย

นายประยวญ ทวีวัฒนศรีสุข รองประธานสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่าถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน ว่ามนุษย์ทุ่มเทแรงกายเพื่อหาเงิน สุดท้ายก็เอาเงินนั้นมารักษาตัวเอง ดังนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์พึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการกิน เมื่อกินดีแล้วก็มาออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วย

นโยบายของซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นเนล จึงส่งเสริมให้บริโภคลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะการลดเครื่องดื่มและอาหารที่มีรสหวาน ซึ่งร่วมโครงการกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โดยพนักงานเมื่อเข้ามาทำงานแล้วจะได้รับบริการอาหาร 3 มื้อที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้ ซึ่งจะเป็นอาหารรสชาติกลางๆ ไม่หวาน มีผลไม้จำหน่ายที่โรงอาหาร งดขายอาหารหวานจัดหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ส่งเสริมให้พนักงานดื่มน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพแทนแม้จะมีเสียงต้านทานในช่วงแรกๆ ของการลดการบริโภคหวานในโรงงาน แต่บริษัทใช้ความจริงใจในการเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของพนักงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องทำเป็นตัวอย่างให้พนักงานเห็น เวลามีการประชุมก็จะมีผลไม้มาเป็นของว่างช่วงพักเบรกและกาแฟดำ ไม่มีครีมเทียมหรือน้ำตาลให้

“เราเอาใจใส่สุขภาพของพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดบริษัท เขาจะรักและผูกพันกับองค์กรก็จะตอบแทบคืนให้เราด้วยการตั้งใจทำงานส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกมา ลูกค้าปลายทางก็จะได้รับสิ่งที่ดี”ประยวญ กล่าวอย่างเชื่อมั่นโรงอาหารอ่อนหวาน ศูนย์รวมเมนูเพื่อสุขภาพ บริษัทจัดทำโรงอาหารไว้รองรับพนักงานเกือบ 4 พันคน ให้ได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยพนักงานจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทานตามรอบ เมนูอาหารก็จะไม่เหมือนกัน และแน่นอนว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากแปลงเกษตรของบริษัทนั่นเอง ขณะเดียวกันพนักงานยังมีสิทธิ์ออกความเห็นในการเสนอเมนูอาหารที่อยากทาน ซึ่งพอได้ผลโหวตเมนู ฝ่ายโภชนาการและแม่ครัวก็จะมาปรับสูตรอาหารนั้นไม่ให้หวาน มัน เค็ม เกินไป และยังคงคุณค่าโภชนาการครบถ้วนน.ส.สุภาภรณ์ ชื่นชูใจ เจ้าหน้าที่บุคคล ผู้ดูแลการรณรงค์ลดบริโภคหวาน ของบริษัท ซันฟู้ดฯ เผยถึงโรงอาหารอ่อนหวาน ว่า มีการคำนวณสูตรอาหาร  ประเมินทุกเดือนว่าพนักงานพอใจเมนูอาหารหรือไม่  ต้องปรับสูตรอย่างไรให้ทุกคนทานได้  รสชาติต้อง กลางๆ เพราะถ้าหวานมาก เค็มมากก็จะเป็นอันตราย มีการลดเครื่องปรุงด้วยแคมเปญ “ลดพุง ลดปรุง ลดโรค” ไม่มีเครื่องปรุงไว้ให้บริการเช่นแต่ก่อน ซึ่งการเอาเครื่องปรุงออก ก็ต้องมีวิธีการ คือ ค่อยๆ เปลี่ยนขนาดช้อนตักให้เล็กลงเรื่อยๆ เพื่อปรับสภาพคุ้มชินในการปรุง ให้ปรุงน้อย จนถึงไม่ปรุงเลย จากนั้นก็เอาออก ขนมที่มีขายก็จะให้ขายแต่ขนมที่ไม่มีรสหวานจัด ซึ่งบางส่วนมีขนมหวานทีพนักงานนำเข้ามาขายด้วย เราก็จะตรวจก่อนว่าหวานเกินไปไหม ถ้าไม่หวานมากก็ให้เอามาขายได้“ทุกอย่างเราค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีการหักดิบหรือใช้ไม้แข็ง เพราะจะเกิดแรงต้าน เราค่อยๆ ให้ความรู้ ใส่ความรู้เรื่องพิษภัยจากการบริโภคหวานเป็นอย่างไร และทำแล้วดีต่อสุขภาพของเขาอย่างไร ซึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลง เช่นการตรวจสุขภาพประจำปี และที่เห็นได้ชัดอีกอย่างคือ เครื่องปรุงรสที่แม่ครัวใช้ทำงานอาหารเวลาเบิกจ่ายลดลงไปอย่างมาก” น.ส.สุภาภรณ์ เผยถึงผลลัพธ์

แน่นอนว่าการที่ภาคอุตสาหกรรมตอบรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพของพนักงานนั้น มาจากการทำงานอย่างหนักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ที่มุ่งหวังให้ทุกกลุ่มคน ทุกกลุ่มวัย ลดบริโภคหวานเพื่อสุขภาพดี ทพญ.สุวรรณา สมถวิล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานพื้นที่ จ.สระบุรี กล่าวถึงการขับเคลื่อนรณรงค์ลดการบริโภคหวานด้วยโจทย์ที่ท้าทายอย่าง กลุ่มคนวัยทำงาน นี้ ว่า เราทำงานมาต่อเนื่องทุกรูปแบบ

แม้ว่าเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานพื้นที่ จ.สระบุรี จะขับเคลื่อนรณรงค์ลดการบริโภคหวานมานานมากกว่า 10 ผ่านการกับหน่วยงาน องค์กร พื้นที่มาหลายรูปแบบ เราเริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สถานศึกษา สถานที่ราชการซึ่งสามารถจัดเมนูเพื่อสุขภาพระหว่างการประชุมได้ แต่สำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน โดยเฉพาะหนุ่มสาวโรงงานแล้ว นี่คือโจทย์ที่ยากแต่ท้าทายไม่ใช่น้อยการที่จะเข้าไปบอกว่า พนักงานโรงงานทุกคนต้องลดบริโภคหวาน ฟังดูเป็นเรื่องที่ยาก และยากที่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการ ซึ่ง ทพญ.สุวรรณา เผยถึงวิธีการว่า เราเริ่มเข้าไปตั้งแต่กระบวนการสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ไม่ว่าเราจะเข้าไปทำงานในรูปแบบไหนก็จะแทรกเริ่มไม่กินหวานเข้าไปด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา

โรงอาหารอ่อนหวานในสถานประกอบการเกิดขึ้นได้ต้องมาจาก 2 ฝ่ายที่ผลักดัน คือ ฝ่ายสาธารณสุขที่เข้าไปดูแลให้ความรู้  และอีกฝ่าย คือ ผู้ประกอบการที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดการบริโภคหวาน มีการสร้างกระแสรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง“เรื่องของปากเป็นประตูสู่เรื่องใหญ่ ถ้าพนักงานไม่มีสุขภาพที่ดี ก็ปฏิบัติงานไม่ได้ ถ้าโรงงานให้ความสำคัญ พนักงานดูแลสุขภาพได้จะส่งผลดีต่อผลผลิต เพราะลดปริมาณคนป่วย NCDs ได้” ทพญ.สุวรรณา กล่าว

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เป็น 1 ใน 8 โรงงานอุตสาหกรรมที่ใส่ใจสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ และเข้าร่วมรณรรงค์ลดการบริโภคน้ำตาล จนเกิดเป็นโรงงานอ่อนหวาน ในพื้นที่ จ.สระบุรี และในอนาคตเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆ โรงงานที่พร้อมจะเข้าร่วม.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้