โปรดเกล้าฯแล้ว หลังครม.มีมติแต่งตั้ง โยกย้าย 11 ผู้ว่าฯ ไม่มีพลิกโผ

โปรดเกล้าฯแล้ว หลังครม.มีมติแต่งตั้ง โยกย้าย 11 ผู้ว่าฯ ไม่มีพลิกโผ

- in headline, จับกระแสสังคม

โปรดเกล้าฯแล้ว หลังครม.มีมติแต่งตั้ง โยกย้าย 11 ผู้ว่าฯ ไม่มีพลิกโผ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ก.ค.61

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 155 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 11 ราย

หลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบโยกย้ายบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1.ให้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้เป็น ผวจ.เชียงใหม่ 2.ให้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจาก ผวจ.เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจาก ผวจ.เชียงราย และแต่งตั้งให้เป็น ผวจ.พะเยา 4.ให้นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากผวจ.พะเยา และแต่งตั้งให้เป็น ผวจ.เชียงราย 5.ให้นายณรงค์ พลละเอียด พ้นจาก ผวจ.ชุมพร และแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

6.ให้นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจาก ผวจ.บึงกาฬ และแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย      7.ให้นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งเป็น ผวจ.ชุมพร 8.ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็น ผวจ.บึงกาฬ 9.ให้นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้เป็น ผวจ.อำนาจเจริญ 10.ให้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากผวจ.เพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี     11.ให้นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจาก ผวจ.แม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้เป็น ผวจ.เพชรบูรณ์ 12.ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจาก ผวจ.อำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้เป็น ผวจ.แม่ฮ่องสอน.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้