แสดงแฟชั่นโชว์ยกระดับผู้ประกอบการออกแบบภายใต้แนวคิด”Stay Alive Stay Alert”

แสดงแฟชั่นโชว์ยกระดับผู้ประกอบการออกแบบภายใต้แนวคิด”Stay Alive Stay Alert”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ ผู้จัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ปี 2563 หรือ Chiangmai design week 2020 ภายใต้แนวคิด”Stay Alive Stay Alert” ผ่านกิจกรรมพิเศษด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและกิจกรรมแสดงผลงานแฟชั่นโชว์

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้จะหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจแฟชั่นในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัส โควิด-19 กรมฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และแนวนโยบาย “ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยผู้ประกอบการให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้ ด้วยกันผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย รวมถึงสร้างโอกาสทางการแข่งขันในระดับสากลอย่างต่อเนื่องโดยโครงการส่งเสริมและยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563 ที่จัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการ ทั้งรูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์ สามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาสินค้าในด้านการออกแบบและการสร้างสรรค์ให้เกิดความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ตลอดจนสามารถยกระดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นไทยสู่ระดับสากลผ่านการแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์

From Realway to Runway กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการได้รับการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการออกแบบ การพัฒนาแบบตัด การตัดเย็บสินค้าต้นแบบ และการนำเสนอสินค้าแฟชั่นกับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ในตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นในอนาคต กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาและยกระดับสินค้าแฟชั่นให้มีความทันสมัยมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถดำเนินธุรกิจแฟชั่นได้ในรูปแบบใหม่ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า และยกระดับ งานออกแบบด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจ เมื่อวันที่6-8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

Life is Beautiful กิจกรรมแฟชั่นโชว์ในการแสดงผลงานการออกแบบของผู้ประกอบการจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่นปี 2563 มากกว่า40 ลุค ที่ ไอเลิฟฟาร์เวอร์ฟาร์ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าแฟชั่นถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่ ด้วยการผสมผสาน แบรนด์สินค้าแฟชั่น Mix and Match ซึ่งเป็นแนวของคนรุ่นใหม่ในการแต่งกาย เพื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมแฟชั่นโชว์นำไปปรับใช้ในการแต่งกายให้รู้สึกสนุกสนาน เข้ากับช่วงเวลาของความสุขและการเฉลิมฉลอง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยังยืน ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นในทุ่งดอกไม้และแสงแดดอ่อนๆ ยามเย็นที่ให้ความรู้สึกอุ่น

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้