แม่แจ่มเริ่มชิงเผาปลายมกราฯ นายอำเภอรับ 7 ตำบลใช้วิธีบริหารจัดการเชื้อเพลิงคาดสามารถคุมสถานการณ์ไฟป่าฯได้

แม่แจ่มเริ่มชิงเผาปลายมกราฯ นายอำเภอรับ 7 ตำบลใช้วิธีบริหารจัดการเชื้อเพลิงคาดสามารถคุมสถานการณ์ไฟป่าฯได้

แม่แจ่มเผยเริ่มบริหารเชื้อเพลิงตั้งแต่ปลายมกราคม  ยอมรับในพื้นที่ต้องใช้การชิงเผาตามหลักวิชาการ คาดจะสามารถควบคุมไฟได้ระดับหนึ่ง พร้อมร้องขอจังหวัดสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและดูแลกลุ่มเปราะบาง

นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า ในปีนี้ ทางอำเภอแม่แจ่มจะมีการบริหารเชื้อเพลิงทั้ง 7 ตำบล โดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ในพื้นที่ ต.กองแขก เดือน ก.พ.จะบริหารเชื้อเพลิงอีก 5 ตำบล โดยเหลื่อมเวลากัน พร้อมกับการทำแนวกันไฟและชิงเผาตามหลักวิชาการที่เป็นจุดเสี่ยง และไฟไหม้ซ้ำซาก ซึ่งการชิงเผาจะดำเนินการไปถึงต้นเดือน มี.ค.ทั้ง 7 ตำบล และคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟในป่าไม่ให้รุนแรงได้ ส่วนพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่จำเป็นต้องเผามีไม่เกิน 1 หมื่นไร่ และจะเริ่มบริหารเชื้อเพลิงปลายมี.ค.ในพื้นที่ 4 ตำบล ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพด ซึ่งเชื้อเพลิง 40 เปอร์เซ็นต์จะเป็นส่วนที่ติดต้น ส่วนซังที่กองอยู่ประมาณ 60%ไม่มีปัญหาเนื่องจากมีผู้รับซื้อ แต่ช่วงรอการขายได้มีการเน้นย้ำควบคุมไม่ให้เกิดไฟไหม้ ทั้งนี้ในวงจรปลูกข้าวโพดของแม่แจ่มจะไม่มีการเผาตอซังล่วงหน้า แต่จะเผาปลายเม.ย.ก่อนเตรียมพื้นที่ปลูกใหม่และเป็นช่วงที่ต้นข้าวโพดล้มแล้ว

“การเผาเชื้อเพลิงไร่ข้าวโพดจะจัดระเบียบในช่วงปลายเม.ย. ส่วนพื้นที่เกษตรที่ปลูก หอมแดง และพืชเมืองหนาวก็ได้จัดระเบียบการเผาในแต่ละตำบลไว้แล้ว โดยมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมไฟได้ระดับหนึ่ง ส่วนไฟไม่จำเป็นที่ควบคุมไม่ได้ตั้งแต่ต้นม.ค.เกิดจุดความร้อนขึ้น 14 จุด ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนั้น ไม่ได้อยู่ในแผนของอำเภอก็ได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปแล้วและการเกิดไฟก็ไม่ได้รุนแรง นอกจากนี้อปท.ในพื้นที่ก็สนับสนุนงบฯในการทำแนวกันไฟ การเฝ้าระวังและดับไฟป่า

นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวอีกว่า การเฝ้าระวังและดับไฟป่าจะใช้จิตอาสา ทางอำเภอได้มีคำสั่งหมู่บ้านละ 10 คน ที่ผ่านมาประสบปัญหาเงินกองทุนมาดูแลคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงขอเสนอจังหวัดให้ทำประกัน โดยเฉพาะช่วงวิกฤตจะเกิดไฟที่ควบคุมไม่ได้จากการลักลอบเผาและหาของป่า แม้จะดึงคนเหล่านี้มาเป็นจิตอาสาเฝ้าระวังไฟป่าแทนการล่าสัตว์ที่เป็นอาชีพแล้วก็ตาม แต่อำเภอยังต้องการการสนับสนุนห้องปลอดฝุ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางและหน้ากากด้วย รวมทั้งขอกำลังพลทหารและหน่วยดับไฟมาช่วย อ.แม่แจ่มด้วย.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้