“แม่เลี้ยงวรรณี”ร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารหลังเก่าของอนามัยแม่โป่งที่ทิ้งร้าง เพื่อสร้างเป็นศูนย์แพทย์แผนไทยเพื่อผู้สูอายุ

“แม่เลี้ยงวรรณี”ร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารหลังเก่าของอนามัยแม่โป่งที่ทิ้งร้าง เพื่อสร้างเป็นศูนย์แพทย์แผนไทยเพื่อผู้สูอายุ

แม่เลี้ยงวรรณี”ร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารหลังเก่าของอนามัยแม่โป่งที่ทิ้งร้าง เพื่อสร้างเป็นศูนย์แพทย์แผนไทยเพื่อผู้สูอายุบ้านแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด

เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2565  ที่บริเวณศูนย์อนามัยตำบลแม่โป่ง  นายพันธ์ศักดิ์ คำใส กำนันตำบลแม่โป่ง เป็นตัวแทนชาวบ้านรับมอบเงินสนับสนุนจากแม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ซึ่งมอบหมายให้น.ส.ธนัฏฐา พิมสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานมวลชน มอบเงินบริจาคสมทบทุนในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารอนามัยแม่โป่งหลังเก่าที่ปล่อยทิ้งร้างมานาน เพื่อปรับปรุงให้เป็นอาคารศูนย์แพทย์แผนไทยเพื่อผู้สูงอายุบ้านแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด

นายพันธ์ศักดิ์ คำใส กำนันตำบลแม่โป่ง  เป็นผู้รับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณที่แม่เลี้ยงวรรณีได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคารหลังเก่านี้ เพื่อจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีทั้งการอบสมุนไพร นวดแผนโบราณ รวมถึงกายภาพบําบัด ตรวจวัดความดันและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สูงอายุในตำบลแม่โป่ง

สำหรับการก่อสร้างศูนย์แพทย์แผนไทยหลังนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทหาร ป.พัน 7 เเละกลุ่มจิตอาสาชาติพันธ์ ชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งอสม.ต.เเม่โป่ง ร่วมกันบริจาคเงินและช่วยกันก่อสร้าง ขณะนี้การดำเนินงานสำเร็จไปเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะได้เปิดให้บริการแก่ผู้สูงอายุในตำบลต่อไป.

 

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้