แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหลังการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่พบกว่า 3,500 ราย

แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหลังการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่พบกว่า 3,500 ราย

สสจ.เชียงใหม่วอนประชาชนดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ห่วงการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ เผยสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยกว่า 3,500 ราย มากสุดในเขตอ.เมือง แนะกลุ่มเสี่ยงไปขอรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

วันที่ 20 ก.ค.2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า เนื่องจากช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตก สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคที่พบในช่วงนี้และน่าเป็นห่วงคือโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ มีการแพร่ระบาดตลอดปี เพราะเชื้อไวรัสอยู่ในน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ติดต่อโดยการไอหรือจาม

ในแต่ละปีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอยู่ 2 ช่วง คือ ฤดูหนาวและฤดูฝน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดระบาด คือ การรวมกันของคนหมู่มาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และบางกลุ่มมีความเสี่ยงจะติดโรค เนื่องจากมีความต้านทานต่ำ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – 14 กรกฎาคม  2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 3,504 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเมือง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด กลุ่มที่พบอัตราการป่วยสูงสุด อยู่ในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 5-9 ปี

สำหรับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ อาการทั่วไปของผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ และมีน้ำมูก ไอมีเสมหะ บางรายอาจมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ เจ็บแน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ซึ่งคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น เด็ก  ผู้สูงอายุ  หญิงตั้งครรภ์  ตลอดจนคนที่เป็นโรคเรื้อรัง  เช่น  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  หอบหืด  หัวใจ  หลอดเลือดสมอง  ไตวาย  เบาหวาน และมะเร็งที่กำลังได้รับเคมีบำบัด

นพ.วรัญญู กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค  ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่มีผู้คนแออัด ไม่คลุกคลีหรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะที่มีการระบาด ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวควรได้รับวัคซีนตามที่กำหนด

นอกจากนี้   ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง  คิดเป็นร้อยละ 40 ของทั้งจังหวัด   โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนทั้งหมด 80,000 โดส สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มสี่ยงดังกล่าว ขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน โดยแยกวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 3,000 โดส.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้