แจ้งผู้สูงอายุและ7 กลุ่มเสี่ยงที่หลุดนัด 7-13 มิ.ย.เข้ารับวัคซีนซิโนแวคได้ในสัปดาห์นี้ส่วน AZ ยังตั้งตารอ

แจ้งผู้สูงอายุและ7 กลุ่มเสี่ยงที่หลุดนัด 7-13 มิ.ย.เข้ารับวัคซีนซิโนแวคได้ในสัปดาห์นี้ส่วน AZ ยังตั้งตารอ

แจ้งผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค สามารถรับวัคซีนซิโนแวคทดแทนแอสตร้าเซเนก้าได้ คณะกรรมการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดสรรวัคซีนแก่กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนในช่วงวันที่ 7-13 มิถุนายน ภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่แอสตร้าฯยังต้องรอศบค.จัดสรรมาก่อน คาดเป็นสัปดาห์ถัดไป

วันนี้ (14 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 196,571 ราย และจากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของคนเชียงใหม่ 1,162,149 ราย พบว่ามีผู้ประสงค์ฉีดจำนวน 681,356 ราย และยังมีผู้ที่ลังเลใจอยู่ประมาณ 170,000 ราย โดยมื่อนำสองส่วนมารวมกันจะคิดเป็นร้อยละ 74

โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 149,600 โดส และดำเนินการฉีดไปแล้ว 125,855 โดส คิดเป็นร้อยละ 84 โดยจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคเป็นหลัก ส่วนในกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นมา ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้จองคิวในระบบหมอพร้อมทั้งสิ้น 32,740 คน ดำเนินการฉีดไปแล้ว 49,038 โดส จำนวนที่เกินขึ้นมาจะเป็นการฉีดในเข็มที่สองสำหรับบุคลกลุ่มเสี่ยง ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษาจำนวนกว่า 8,000 คน

ด้านการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าอาจจะล่าช้า เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งวัคซีนให้ได้ตามกำหนด อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้รับวัคซีนมาในสัปดาห์หน้า สำหรับประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนเร็วกว่านั้นก็สามารถขอรับการฉีดวัคซีนซิโนแวคทดแทนได้ เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่า วัคซีนซิโนแวค มีความปลอดภัยสามารถฉีดในผู้สูงอายุได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้สูงอายุ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีวัคซีนซิโนแวคเพียงพอสำหรับผู้จองผ่านระบบหมอพร้อมทุกคน โดยผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค กว่า 16,000 คน ที่มีคิวรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน สามารถเปลี่ยนมารับวัคซีนซิโนแวคได้ แต่หากยืนยันจะรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า สามารถแจ้งผ่านหน่วยบริการที่มีคิวอยู่ เพื่อดำเนินการจัดลำดับคิว และเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วจะได้ประสานให้เข้ารับวัคซีนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทันที

ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถได้รับวัคซีนในช่วงวันที่ 7-13 มิถุนายน เนื่องจากเกิดปัญหาจากกระบวนการจองนั้น ได้เตรียมการจัดสรรวัคซีนไว้แล้ว และหน่วยฉีดจะแจ้งนัดหมายอีกครั้งเพื่อเข้ารับการฉีดภายในสัปดาห์นี้ โดยวัคซีนในส่วนที่คงเหลือ จะได้จัดสรรแก่กลุ่มอื่น ๆ ภายในปลายสัปดาห์นี้ต่อไป

กรณีข่าวการเสียชีวิตของชายอายุ 36 ปี ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน มีผื่นเล็กน้อยและหายเป็นปกติแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการชันสูตร และจะแจ้งผลอย่างละเอียดให้ทราบต่อไป

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้