แจ้งจับมือเผาป่าสะเมิง 2 ราย กัลยาฯ 1 ราย สบอ.16 แจงจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตรวจสอบไม่ทราบสาเหตุถึง 90 จุดจาก 159 จุด

แจ้งจับมือเผาป่าสะเมิง 2 ราย กัลยาฯ 1 ราย สบอ.16 แจงจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตรวจสอบไม่ทราบสาเหตุถึง 90 จุดจาก 159 จุด

แจ้งดำเนินคดีเผาพื้นที่แปลงข้าวโพดสะเมิง 2 ราย กัลยาฯ1 รายทำให้พื้นที่ป่าเสียหายกว่า 15 ไร่ สบอ.16(เชียงใหม่)เผยจากการตรวจสอบจุดความร้อนพบ 90 จุดไม่ทราบสาเหตุเหลือแต่ร่องรอยการเผาไว้ ขณะที่ชิงเผามีแค่ 11 จุดหากเทียบกับหาของป่าและเผาไร่ ด้านจอมทองกางแผนบริหารเชื้อเพลิงในพื้นที่กว่า 4 หมื่นไร่

นายมนัส กลับทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าว่า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา(25-31 ม.ค.66)มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 78 จุดและรายงานล่าสุดของวันที่ 1 ก.พ.อีก 7 จุดรวมเป็น 85 จุด สะสม 159 จุด โดยจุดความร้อนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบไม่พบสาเหตุ 91 จุด หาของป่า 28 จุด เผาไร่ 26 จุด ชิงเผา 11 จุด อื่นๆ 2 จุดและล่าสัตว์ 1 จุด

ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ได้มีการจัดเตรียมกำลังไว้ 1,165 คน จำนวน 272 ชุด และเครือข่ายอาสาสมัครอีก 51 เครือข่ายจาก 455 หมู่บ้านเพื่อช่วยควบคุมและดับไฟ หมู่บ้านละ 10 คนและในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ดำเนินการชิงเก็บ ลดเผา10.86 ตัน ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเสวียนซึ่งสามารถระบุพิกัดไว้และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยจะปล่อยให้ใบไม้นั้นย่อยสลายเอง

นอกจากนี้ยังได้บริหารจัดการเชื้อเพลิงไป 44 แปลงๆละ 100 ไร่ตามนโยบายของจังหวัดที่ให้ลงทะเบียนในระบบ Fide D และแบ่งการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่เกิน 100 ไร่ต่อแปลง รวมพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงในรอบสัปดาห์ 4,400 ไร่ และวันที่ 1 ก.พ.อีก 11 แปลง ซึ่งรวมพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ได้ลงทะเบียนและรับอนุมัติและดำเนินการไปแล้ว 55แปลง 5,500 ไร่ นอกจากนี้กำลังเริ่มดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ เป้าหมาย 2,270 กิโลเมตรอีกด้วย

ด้านนายกฤษดาบัณ เสริฐศรี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักจัดการป่าไม้ฯได้บริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตป่าสงวนจำนวน 8 แปลงกว่า 1,000 ไร่ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผาในพื้นที่ป่าสงวนฯ ตามที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.11(สะเมิง)จำนวน 2 ราย พื้นที่เสียหาย 8 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวาและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กัลยาณิวัฒนา ลาดตระเวนพบการเผาในพื้นที่ไร่ข้าวโพดจำนวน 1ราย พื้นที่ป่าเสียหาย 6 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา รวมทั้ง 3 พื้นที่ๆ ป่าเสียหาย 15 ไร่ 38 ตารางวา

ทางด้านผู้แทนของอำเภอจอมทองรายงานในการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ว่า ทางอำเภอได้รับข้อมูลแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในปีนี้มีจำนวน 43,482.45 ไร่ โดยแยกเป็นสถานีควบคุมไฟป่าจองทอง 15,000 ไร่ สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ 19,614.45 ไร่ สถานีควบคุมไฟป่าออบหลวง 7,900 ไร่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยหล่อ 968 ไร่.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้