แกะห้วยตึงเฒ่า..ต่อยอดจากโครงหารหลวงดอยอินทนนท์

แกะห้วยตึงเฒ่า..ต่อยอดจากโครงหารหลวงดอยอินทนนท์

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

โครงการหลวงดอนอินทนนท์ได้มอบแกะให้นำมาเลี้ยงต่อยอดที่ห้วยตึงเฒ่า พื้นที่ในโครงการพระราชดำริของในหลวง ร.๙ ได้อย่างสง่างามและสมพระเกียรติ สืบสานสู่ลูกหลานและชนรุ่นหลังสืบไป

นโยบายของพลเอกกัมปนาท รุดดิฐ องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ให้ห้วยตึงเฒ่าดูแล เลี้ยงดูโดยมีปศุสัตว์จังหวัดกำกับเรื่องสุขภาพแกะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ นักเรียน,นักศึกษา,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ วงจรชีวิตและสัมผัสอย่างใกล้ชิด ได้ป้อนหญ้า,ป้อนอาหาร,ป้อนนม

โดยห้วยตึงเฒ่าได้จัดทุ่งหญ้าให้แกะมีที่วิ่งเล่น ทำโรงนอนให้แกะอย่างถูกสุขลักษณะคือพื้นต้องมีรูให้ขี้แกะรอดลงไป ในโรงนอนมีถาดอาหารเม็ดเพื่อเป็นอาหารเสริมแกะจะได้แข็งแรงได้สารอาหารครบอัตรา 80 ตัว=2-4กระสอบ/คืน/มีน้ำดื่มที่สะอาดทั้งในโรงนอนและในทุ่งหญ้า โรงนอนต้องมีมุ้งกันยุงด้วย

สำหรับแกะทึ่นำมาเลี้ยงที่ห้วยตึงเฒ่า เป็นเเกะโครงการหลวงดอยอินทนนท์ที่ซื้อมาจากประเทศออสเตรเลีย เป็นแกะสายพันธ์ดีมากๆ เมื่อวิจัยเสร็จแล้วก็ให้นำมาต่อยอดที่ห้วยตึงเฒ่าเพราะมีศักยภาพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว สะดวกในการเข้ามาชม

ทั้งนี้ในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง พล.อ.กัมปนา รุดดิฐ องคมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมว่าให้ปศุสัตว์จังหวัดดูแลสุขภาพแกะและให้ห้วยตึงเฒ่าสนับสนุน ห้ามมีการชำแหละนำมาเป็นอาหารโดยเด็ดขาดไม่ว่าแกะนั้นจะตายเองหรือเพราะอุบัติเหตุ และหากมีการตายของแกะต้องรายงานปศุสัตว์เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุการตาย เพราะถ้าตายจากการติดเชื้อ ทางปศุสัตว์จะได้รีบป้องกัน ฉีดวัคซีนคุมโรคต่างๆ ไม่ให้ลุกลามระบาดไปทั้งฝูง หลังจากนั้นให้ฝังแกะที่ตายทุกตัวตามวิธีการของปศุสัตว์

ปัจุบันมี นักเรียน,นักศึกษา,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาชมแกะที่ห้วยตึงเฒ่า โดยเฉพาะมาเป็นครอบครัว เห็นภาพน่ารักของเด็กๆ มาอุ้มแกะ ป้อนนมลูกแกะจำนวนมาก ถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายขององคมนตรีอย่างสมบูรณ์ ภาพที่เห็นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ชื่นชอบนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริของในหลวง ร.๙ ได้อย่างสง่างามและสมพระเกียรติ สืบสานสู่ลูกหลานและชนรุ่นหลังสืบไป.

 

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้