“เฮียน้อย”เปิดตัวทีม “เพื่อไทยนครเชียงใหม่ สู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่

“เฮียน้อย”เปิดตัวทีม “เพื่อไทยนครเชียงใหม่ สู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่

“เฮียน้อย”เปิดตัวทีม “เพื่อไทยนครเชียงใหม่ สู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ยันทำการเมืองยุคใหม่เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เผยแนวร่วมกลุ่มทีมคนรุ่นใหม่และแกนนำนักศึกษามช.มาร่วมวางนโยบาย

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.64 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ นำโดยนายชาตรี เชื้อมโนชาญ หัวหน้ากลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี พร้อมทีมทีมบริหาร ประกอบด้วย พล.ต.ท.วีระวุฒิ เนียมน้อย อดีต ผบก.ภ.จว.เชียงราย,นายสุทัศน์ ศรีล้อม ,นายพจนา ศรีศิลปนันท์,นายพันธุ์เทพ เล็กสกุลกมลศิริ,อาจารย์กานต์ชนก ประภาศวุฒิสารหรือ.เหนือ ,นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม,นายไพศาล  สุรธรรมวิทย์ อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ทั้ง 4 แขวง รวมทั้งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ SPEAK OUT นำโดยนายวีรเดชหรือบอย ซึ่งเป็นทีมคนรุ่นใหม่ พร้อมกับแกนนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมทำนโยบายของกลุ่มฯ ตลอดจนสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มาร่วมรับฟังด้วย

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ หัวหน้ากลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มากว่า 2 ปี แต่ทำงานด้านการเมืองมานาน แต่ที่สำคัญคือทำงานกับชุมชนและคนในพื้นที่มานาน เป็นความตั้งใจอย่างมากที่จะทำงานเพื่อสังคมและพี่น้องประชาชน สิ่งที่ยืนยันสำหรับความมุ่งมั่นในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯและกลุ่มที่ลงสมัครส.ท.คือเราจะทำการเมืองยุคใหม่ เน้นความโปร่งใส่ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และเน้นการมีส่วนร่วม โดยประชาชนทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ซึ่งได้มีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนที่จะกลั่นกรองออกมาเป็นนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ในครั้งนี้

“การทำงานในสภาจะต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้ง อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนเลือกเพื่อไทยนครเชียงใหม่ยกทีมทั้ง 4 แขวงเพื่อการทำงานเป็นทีมเดียวกันและสามารถนำนโยบายที่ได้รับคำแนะนำจากทุกฝ่ายมาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สิ่งแรกที่จะทำหากได้รับการเลือกตั้งคือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการระบาดของโควิดฯรอบ 2 ประชาชนลำบาก ทำมาค้าขายยาก ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ด้านสาธารณสุข เรื่องความสะอาด เรื่องของทางเท้า เรื่องการศึกษา การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและอีกหลายๆ เรื่องจะต้องเร่งดำเนินการ”นายชาตรี กล่าวและว่า

การจัดทำงบประมาณก็จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เร่งด่วน กลางและระยะยาว ถนนต้องสะอาด ขยะต้องลดลง ตลาดต้องดูแล ระบบความปลอดภัยต้องดีขึ้นกล้อง CCTV 400 กว่าจุดที่มียังไม่เพียงพอ ซึ่งเรื่องการดูแลความปลอดภัยมีพล.ต.ต.วีระวุฒิ เนียมน้อยจะมาดูแลให้ ปัญหาคลองแม่ข่าและคูเมืองจะทำให้ดีขึ้น นอกจากนี้จะจัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆ ให้มีตลอดทั้งปีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยยืนยันว่านโยบายที่ประกาศออกมาไม่ใช่เป็นนโยบายเพ้อฝันและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะได้นโยบายที่กลั่นกรองจากทีมงานคนรุ่นใหม่ ซึ่งต่อไปเชียงใหม่จะคือสวรรค์สำหรับคนเชียงใหม่และคนทั่วโลก.

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้