เหนืออ่วม หมอกควันเกินมาตรฐานทุกจังหวัด “แม่เมาะ”หนักสุด 273 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

เหนืออ่วม หมอกควันเกินมาตรฐานทุกจังหวัด “แม่เมาะ”หนักสุด 273 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

ภาคเหนือตอนบนอ่วม ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานทุกจังหวัดและมีผลกระทบต่อสุขภาพ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปางหนักสุด 273 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ใกล้จุดวิกฤต ขณะที่เชียงใหม่คุมไม่อยู่วันนี้ทะลุ 153 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.รองผู้ว่าฯไลน์ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติ ยอมรับสถานการณ์รอบด้านไม่ดี สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังวิกฤติต่อเนื่อง  จากรายงานสถานการณ์ไฟป่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 จุด ขณะที่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. ที่ใช้กำหนดเป็นค่ามาตรฐานในการตรวจวัด สูงสุดที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 237 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3 รองลงมาคือที่ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 178 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ส่วนที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 172 ไมโครกรัมต่อลบ.ม., ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 121 ไมโครกรัม, ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 133 ไมโครกรัม, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 192 ไมโครกรัม, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 157 ไมโครกรัม, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 142 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10  เกินมาตรฐาน จากสถานีตรวจวัดที่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่  153 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ ที่สถานีตรวจวัด ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 124 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  ส่วนก๊าซโอโซน (O3) ตรวจพบค่า ระหว่าง 73 – 115 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่  มีข้อสั่งการทางกลุ่มไลน์ ให้ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เตรียมตั้งรับ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 จากพื้นที่ใกล้เคียง และข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายหลังดาวเทียมตรวจพบจุดเผาไหม้ในพื้นที่โดยรอบเป็นจำนวนมาก และทิศทางลมพัดเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่  โดยให้ศูนย์สั่งการระดับอำเภอ ตำบล เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้ ไม่เพิ่มจุดความร้อน ที่จะส่งผลให้ปริมาณหมอกควันเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

“เราควบคุมปัจจัยภายในได้ในระดับที่ดีพอสมควร แต่ปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้ จึงพยายามควบคุมจุดHotspotภายในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันให้อำเภอและท้องถิ่นหาวิธีลดหมอกควันโดยเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แสดงความเป็นห่วงทีมปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่ ฝากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวด้วย ถึงคนอื่นไม่รู้ว่าพวกเราทำอะไร แต่ทีมงานทุกคนตระหนักดีว่าเราทำให้คนเชียงใหม่ เพื่อบ้านเมืองเชียงใหม่”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว.

 

 

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้