เหนือกระอักมลพิษปกคลุมค่าฝุ่น 425ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ขณะที่รัฐบาลยังเมินเฉย

เหนือกระอักมลพิษปกคลุมค่าฝุ่น 425ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ขณะที่รัฐบาลยังเมินเฉย

ภาคเหนืออ่วม ฝุ่นมลพิษปกคลุมท้องฟ้าขุ่นมัว เชียงใหม่ขึ้นแชมป์อากาศแย่อันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน รัฐบาลยังเมินเฉย ประชาชนทนสำลักฝุ่นรับชะตากรรม ขณะที่การลักลอบและเผายังสูงลิ่ว

สถานการณ์ไฟป่าฝุ่นควันและฝุ่นpm2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังวิกฤตต่อเนื่อง โดยค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศของแอพพลิเคชั่น Air Visual จัดลำดับเมืองคุณภาพอากาศยอดแย่ของโลกวันนี้(7 มร.ค.64) จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่ทุกแพพลิเคชั่นทั้งของกรมควบคุมมลพิษที่มีสถานีตรวจวัดเพียง 4 จุดและใช้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ผลตรวตวัดคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ขณะที่แอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Dust Boy ซึ่งสะท้อนค่าคุณภาพอากาศรายชั่วโมงซึ่งพบว่าค่าpm2.5 มีปริมาณสูงมาก โดยที่เครื่องวัดทต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่สูงถึง 425 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.รองลงมาคืออบต.สันทราย 415 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.

ทั้งนี้กองควบคุมสถานการณ์ไฟป่าฯ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มีะลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผบ.กองบัญชาการควบคุมำฟป่าฯ จะสั่งปรับแผนเชิงรุกเน้นบูรณาการลาดตระเวน พร้อมนำประชาชนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 88,571 ในพื้นที่ ออกรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดแผนการลาดตระเวนของกำลังชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 60 นาย ลงเสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ร.7 พัน.2 ลงพื้นที่ บ.ดอยหลวง อ.เชียงดาว ,กองพันพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่ ต.หนองหาร ต.ป่าไผ่ ต.แม่แฝก อ.สันทราย , กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ลงพื้นที่ อ.ดอยเต่า , มทบ.33 ลงพื้นที่ อ.อมก๋อย, กรมรบพิเศษที่ 5 ลงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รอยต่อ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.เชียงดาว และ ร.7 พัน.1 ลงพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด พร้อมนำประชาชนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ของหมู่บ้านๆละ 50 นาย จำนวน 88,571 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการ ออกรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเพื่อร่วมกันลดการเผาในพื้นที่ ตลอดจนแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควันแต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้น ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลและช่วยแก้ปัญหาและสะท้อนว่าแผนงานของ รมว. ทส. และ รมว. กษ.ล้มเหลว

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้