เลือกตั้งชุมชน 101 ชุมชนใน 4 แขวงเทศบาลนครเชียงใหม่วุ่น ร้อง “อนุทิน” ตรวจสอบ

เลือกตั้งชุมชน 101 ชุมชนใน 4 แขวงเทศบาลนครเชียงใหม่วุ่น ร้อง “อนุทิน” ตรวจสอบ

เลือกตั้งชุมชน 101 ชุมชนใน 4 แขวงเทศบาลนครเชียงใหม่วุ่น ร้อง “อนุทิน” ตรวจสอบ ชี้ถูกนักการเมืองชี้นำ ยุยง แทรกแซง แบ่ง กก.ชุมชนลงสมัครแข่งขันเอง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่พุทธสถาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุเวช สุภาษิต ตัวแทนแขวงกาวิละ ในฐานะประธานชุมชนการเคหะ เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนแขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย กว่า 70 คน ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้

นายจงรักษ์ อุ่นเส้ว ผู้สมัครกรรมการชุมชน กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่กำลังจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชน แต่ได้ยินและมีกระแสว่ามีการแทรกแซง จึงได้เชิญตัวแทนชุมชนทั้ง 4 แขวงมาแลกเปลี่ยน พูดคุยกันว่าจริงมั้ย และได้มีหนังสือที่จะส่งมอบให้ รมว.มหาดไทย,ผวจ.เชียงใหม่,ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่,นายอำเภอเมืองเชียงใหม่,ภาคประชาสังคม,นักศึกษา นักวิชาการและสื่อมวลชนมาร่วมตรวจสอบการรับสมัครและตรวจสอบการเลือกตั้งด้วย

นายสุเวช สุภาษิต กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 18 ก.พ.67 นี้โดยใช้ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ2)พ.ศ.2566 โดยตั้งข้อสังเกตว่า  การจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ไม่ชอบมาพากล เนื่องจากได้เลื่อนการเลือกตั้งจากตุลาคม ปีที่แล้ว โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ชุมชนทราบ มีการแบ่งเขตชุมชนใหม่ ซึ่งมี 101 ชุมชน ทำให้คณะกรรมการชุมชน หรือผู้มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งบางแห่ง มีรายชื่อตกหล่น ทำให้เสียสิทธิการสมัครดังกล่าว

“ประเด็นสำคัญมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท ) บางราย ชี้นำ ยุยง และแทรกแซงเลือกตั้ง โดยจัดตั้งหรือแบ่งคณะกรรมการชุมชนลงสมัครแข่งขันกันเอง บางชุมชนมีทีมลงสมัคร 3 – 4 ทีม ทำให้เกิดแตกแยกไม่สามัคคี และปรองดองเหมือนเดิมอาจส่งผลให้เลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม และขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้” นายสุเวช กล่าว

ดังนั้นจึงขอเรียกร้องนายอนุทิน ชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษาและสื่อมวลชน เข้าาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพื่อจัดเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ขัดระเบียบกระทรวงมหาดไทย พร้อมขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)อาสาสมัคร จิตอาสา สังเกตการณ์การเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อป้องกันบัตรเขย่งหรือบัตรผี ที่ใช้ลงคะแนนสวมสิทธิผู้อื่น เชื่อว่าให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และยอมรับผลเลือกตั้งได้

ต่อมานายสุเวช ได้เป็นตัวแทน 4 แขวง ยื่นหนังสือแก่ตัวแทนสื่อมวลชนที่ไปร่วมแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อส่งผ่านไปยังสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้