เร่งเดินเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง หลังหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เผยผลงานรวมทั้ง 2 สัญญาเกือบ 50%

เร่งเดินเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง หลังหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เผยผลงานรวมทั้ง 2 สัญญาเกือบ 50%

เร่งเดินเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง หลังหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เผยผลงานรวมทั้ง 2 สัญญาเกือบ 50%

นายเชษฐพันธุ์ โล่ห์คำ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของความก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัท       อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด  (มหาชน)  งานเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) ความยาวทั้งหมด 12,500 เมตร ในขณะนี้ความก้าวหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ทั้งหมดสามารถดำเนินการไปได้แล้วประมาณ 716.500 เมตร คิดเป็น     ร้อยละ 5.732

สำหรับความก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวงสัญญาที่ 2 รับผิดชอบโดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์        คอนสตรัคชั่น จำกัด  (มหาชน) งานเจาะอุโมงค์ด้วยวิธี D&B ความยาว 17.896 เมตร และ         งานเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ Tunnel Boring Machine ความยาว 10,454.787 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 10,472.683 เมตร ในขณะนี้ความก้าวหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ทั้งหมดสามารถดำเนินการไปได้แล้วประมาณ 4,883.219 เมตร คิดเป็น  ร้อยละ 46.628

โดยมีรายละเอียดดังนี้     งานเจาะอุโมงค์ D&B  ปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย         ความยาวรวม 17.896 เมตร             งานเจาะอุโมงค์ TBM  ปัจจุบันที่ กม.18+089.464 ความยาวรวม 4,865.323 เมตร งานติดตั้ง Segment  ปัจจุบันที่ กม.18+103.758 ดำเนินการไปแล้ว 3,466 วง ความยาวรวม 4,852.400 เมตร    อัตราการเจาะอุโมงค์เฉลี่ย 16.790 เมตร/วัน

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษฯ กล่าวอีกว่า ในส่วนของงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำสัญญาที่ 2 ของบริษัทยูนิคฯ นั้น สามารถดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์ได้วันละประมาณ 17 เมตร โดยอุปสรรคที่ผ่านมาติดปัญหาชั้นหินไม่ค่อยดีและหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งผลงานรวมของยูนิคทั้งหมดขณะนี้ผลงานได้ประมาณ 4.9 กิโลเมตร จากความยาวของอุโมงค์ที่ต้องขุดเจาะทั้งหมด 10.4 กิโลเมตรหรือประมาณ 50% ของงานทั้งหมด.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้