เร่งจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมายกระดับแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าให้จบภายในเม.ย.นี้

เร่งจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมายกระดับแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าให้จบภายในเม.ย.นี้

กองทัพภาคที่ 3 ยกระดับการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้ TBC ตาก แม่ฮ่องสอนและเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการ TBC ระดับท้องถิ่นเป็นการเร่งด่วนภายในเม.ย.นี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เผยฝนมาห้ามชะล่าใจแนะให้แก้ปัญหาร่วมกันห้ามแยกงบแต่ละฟังก์ชั่นแบบเดิม ย้ำปัญหาดังกล่าวแจ้งคสช.ให้ทราบแล้ว ขณะที่บินเหนือพื้นดินพบกลุ่มควันปกคลุมหนาแน่นที่แพร่ หวั่นสถานการณ์จะกลับมาย่ำแย่แบบเดิม

ภายหลังจาก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9 จังหวัด เชิญนายอำเภอในพื้นที่มาหารือ หลังจากพบว่าแม้จะใช้มาตรการปิดป่าแต่ยังปรากฏการลักลอบเผาป่าเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวิกฤตรุนแรง โดยสายการบินที่บินมาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่สามารถลงจอดได้เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ จนกระทั่งล่าสุดที่เมื่อวานนี้ได้มีฝนตกในบางพื้นที่ในภาคเหนือ จึงทำให้สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่ปกคลุมภาคเหนืออย่างหนาแน่นและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก เบาบางลงแต่ก็ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น

พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการกองควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวให้คำแนะนำกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดในกลุ่มไลน์ของกองควบคุมสถานการณ์ฯ ซึ่งมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9 จังหวัดภาคเหนือว่า แม้ว่าจะมีฝนมาช่วยทุเลาฝุ่นพิษ แต่ถ้ายังไม่ร่วมกันคิด เตรียมการแก้ไขวางแผน Future plan ปีหน้าก็จะเจอปัญหาแบบเดิมอีก

“อย่างไรก็ตามผมต้องขอบคุณ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9 จังหวัด ที่เชิญนายอำเภอทุกอำเภอมาเปิดอกคุยกันในทุกเรื่อง เพราะจริงๆ แล้วมันต้องรู้ปัญหา เมื่อรู้ปัญหาและจะหาทางสู้ปัญหาได้ และขณะเดียวกันก็ต้องไม่ท้อในการที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่ามันต้องทำเป็นแผนร่วมจะแยกกันทำเป็นงบฟังก์ชั่นเป็นงบกระทรวงๆ นั้นคงไม่ได้ ขณะนี้ผมได้เรียนให้ผู้คับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับสายงาน คสช. ทราบเป็นบางส่วนไปแล้ว ผมหวังว่าความตั้งใจดีของพวกเราในการร่วมกันแก้ปัญหาน่าจะปรากฏ เป็นผลดีให้เห็นในปีหน้าให้ประชาชนได้ประจักษ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าคิดว่าฝนตกและ pm 2.5 หายและไม่ทำอะไรต่อ วิกฤติจริงๆ คือปีหน้าที่จะเกิดก็คือประชาชนจะหันกลับมามองอีกว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่”รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวและว่า

ในวันนี้(27 มี.ค.) จากการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งบินจากพิษณุโลกไปราชการที่จังหวัดแพร่ พบว่าบริเวณเทือกเขาหมอกควันหนาแน่นไปหมด โดยมองเห็นเป็นชั้นของกลุ่มควันโดยเฉพาะเลย  จึงขอฝากทุกภาคส่วนด้วยว่า ถ้าเราไม่เน้นพื้นที่ไฟไหม้ ซึ่งอยู่บนที่เขาสูง ทุรกันดารด้วย มันก็จะผลิตควันไหลตามลมที่พัดเข้าสู่เมืองทุกเมืองและทุกจังหวัด ซ้ำๆ แบบเดิม

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า ในส่วนของการประสานความร่วมมือ เขต No Fire Land กับประเทศเพื่อนบ้าน กองทัพภาคที่ 3 ได้ออกแบบแผนงานไว้แล้ว โดยจะให้คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา(TBC)ทั้ง 3 พื้นที่คือ TBC อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย  TBC อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ TBC อ.แม่สอด จังหวัดตาก ประสานกับฝ่ายเมียนมาเร่งดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา TBC โดยให้พิจารณานำประเด็นหารือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นหัวข้อร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ให้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนและให้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ในระยะยาว โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานคือ

ให้ประสานฝ่ายเมียนมาให้ระงับการเผาป่าในเขตพื้นที่ชายแดนโดยเร่งด่วน กำหนดเขตห้ามเผาพร้อมทั้งมาตรการควบคุมในเขตห้ามเผา เพื่อใช้ยึดถือการปฏิบัติร่วมกันทั้งสองประเทศ ในห้วงตั้งแต่ก.พ.-เม.ย.ของทุกปี โดยแนวเขตพื้นที่ฝ่ายไทยคือจังหวัดชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงราย แนวเขตพื้นที่ฝ่ายเมียนมาคือจังหวัดชายแดนในพื้นที่ด้านตรงข้ามกับจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงรายหรือตามข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุม กำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ให้เผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เช่น ระบบป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ การจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนของเมียนมาเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่จังหวัดแนวชายแดนฝั่งไทย และให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจาการเผาป่า และการมีจิตสาธารณะที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนร่วม ไม่เผาป่าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และให้คณะกรรมการ TBC แต่ละพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมให้แล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย.62 พร้อมทั้งแจ้งกำหนดวันเวลาสาถนที่จัดประชุม TBCให้กองทัพภาคที่ 3 ทราบและรายงานผลการประชุมด้วย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้