เริ่มแล้ว“MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี”ชมฟรีเพลินๆ 15-18พ.ย.นี้

เริ่มแล้ว“MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี”ชมฟรีเพลินๆ 15-18พ.ย.นี้

- in headline, นันทนาการ

เริ่มแล้ว“MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี” ขนศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งศิลปินพื้นเมืองล้านนาในภาคเหนือหมุนเวียนมาขับกล่อมบทเพลงต้อนรับลมหนาวชมฟรีเพลินๆ 15-18พ.ย.นี้ที่ลานหน้าห้างเมญ่าฯ

เมื่อค่ำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ที่ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี” โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายทางดนตรี การแสดง มีศิลปินที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นอัตตาลักษณ์ และดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (MUSIC of the CITY) เป็นการรวบรวมความหลากหลายทางดนตรี กับเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางดนตรีขึ้นในจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การบริการที่ได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านรูปแบบเมืองดนตรี เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดทางเลือกการท่องเที่ยวใหม่ ๆ จึงกำหนดจัดกิจกรรมกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล ท้องถิ่น ที่แสดงถึงความเป็นดนตรีของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางดนตรีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน “MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี” ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ว่า  ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการเชิญศิลปินทั้งชาวไทย และ ต่างประเทศ รวมถึงศิลปินพื้นเมืองล้านนา ในภาคเหนือ มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย โดยจะมีศิลปินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงในแต่ละวัน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีศิลปินประกอบด้วย โก๋อาร์ม ปาร์ตี้โด๊ะ ,Peter Band ,Anette George ,Judith Utley ,มิกซ์ มิเตอร์ ,ไม้เมือง ,เดอะสะล้อ ,      Isara และวงดนตรีโรงเรียนดุริยศิลป์ Bigband Jazz ของ มหาวิทยาลัยพายัพ

ส่วนในวันที่ 16 พ.ย. 61มีศิลปิน เกสร ขวัญลดา ,วิฑูรย์ ใจพรหม,นกแล ,ปราโมทย์ วิเลปะนะ,ศิลปินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ วงดนตรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สำหรับวันที่ 17 พ.ย.61พบกับศิลปิน มุกดา ยาใจ ,            นพพร นครพิงค์ ,ไวท์ คุณพระช่วย ,อ้อม รัตนัง ,     น้อง ปฎิญญา ,เซญ่า สาวม้ง,       สมชาย เข็มกลัด ,ศิลปินจากประเทศพม่า “แก แก”และวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน สำหรับวันสุดท้ายคือวันที่ 18 พ.ย.61 พบกับศิลปิน    อ๊อด ไพศาล ,เอ็ด วัชรินทร์ ,ประเสริฐ คาเนชั่น ,ครูส่างคำ จางยอด ,เก่ง ธชย ,Ben Miller Drum Group,       Big Gulp และHarmonica

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ และ เชิญผู้ประกอบการ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้านดนตรี มาร่วมออกร้านในงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานอย่างคับคั่ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้นโดยผ่านกลไกการแสดง และ การให้ความรู้ทางด้านดนตรี จากผู้ประกอบการที่มาด้วย.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้