เริ่มแล้ว “งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018″ชม ชิม ช้อป สินค้าคุณภาพจากโรงงานสู่ผู้บริโภค

เริ่มแล้ว “งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018″ชม ชิม ช้อป สินค้าคุณภาพจากโรงงานสู่ผู้บริโภค

เริ่มแล้วงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 เชิญเลือกชม ชิม ช้อปสินค้าอุตสาหกรรมจากโรงงานผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค คาดตลอด 10 วันเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมืองเชียงใหม่ นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน“อุตสาหกรรมแฟร์ 2018” ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่    ร่วมกับ  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1,  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1 (BOI) ,  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ  สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ สมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคเหนือ  ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า  “อุตสาหกรรมแฟร์ 2018”   ขึ้น ในระหว่างวันที่   2 – 11   กุมภาพันธ์  2561

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องจนปีนี้เป็นปีที่ 19 แล้ว เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้จัดงาน   ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาค  โดยการเพิ่มช่องทางในการขยายโอกาสด้านการตลาด ทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน           และมีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยิ่งขึ้น  การที่ประเทศไทยเปิดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  งานอุตสาหกรรมแฟร์  ถือเป็นอีกงานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  ที่จะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการค้าการลงทุน กับผู้ประกอบการในประเทศรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการในแถบประเทศอาเซียน  ที่จะนำไปสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน  และยังเป็นช่องทางเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจภูมิภาคในเวทีการค้าโลกต่อไป

“ผมมั่นใจว่าการจัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ ” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ ในการรับรู้ข่าวสารด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า สู่การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้า เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาสถานประกอบการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้ก้าวไกลไปในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน”อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าว

ด้านนางสาวจงรักษ์  รัตนสะอาด  ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 กล่าวว่า ปีที่ผ่านมางานอุตสาหกรรมแฟร์  มีเงินสะพัดและยอดจำหน่ายภายในงานจำนวนกว่า 36  ล้านบาท  และยังมียอดสั่งซื้อเพิ่มหลังจากเสร็จงานแล้ว  สำหรับการจัดงานในปีนี้  ตลอดทั้ง 10 วันคือระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาโรงงาน

ประธานจัดงานกล่าวต่อว่า ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า สินค้าจากเครือสหพัฒน์ฯ แล้ว ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือ ที่ส่งออกสินค้าจำหน่ายไปทั่วโลกจะนำสินค้าคุณภาพส่งออกมาให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมและเลือกซื้อในราคาพิเศษ   รวมถึงการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการกลุ่ม Startup  ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ที่มีหน่วยงานให้คำปรึกษาภายใต้ UNIT 1C หรือ Unit IPC 1 Connection  ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปติดต่อขอรับบริการได้.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้