เริ่มแล้ว“เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ตามโครงการอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลและงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566”

เริ่มแล้ว“เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ตามโครงการอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลและงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566”

อบจ.ลำพูนและกรมหม่อนไหมผนึกกำลังจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ตามโครงการอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลและงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566”  ระหว่าง 23-25 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมกันเป็นเปิดงานเส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ตามโครงการอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลและงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566  โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และผ้าดีประจำถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณค่าเป็นที่รู้จักนิยมใช้ผ้าไทยรวมทั้งผู้ประกอบการมีอาชีพรายได้อย่างมั่นคง และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนและจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนืออีกทางหนึ่งด้วย

ขณะที่นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ประธานพิธีเปิดงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไปภายในงานมีการแข่งขันสาวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากระดับศูนย์ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมกว่า 45 ทีม มีการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน มีรวมทั้งสิ้น 958 ผืน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม ประเภทกระเป๋าสตรี รวมทั้งหมด 22 ชิ้น

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดงานเส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา กล่าวชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกรมหม่อนไหมได้ร่วมบูรณาการจัดงานส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย เป็นประโยชน์ต่อทุกองค์กร เป็นการสร้างอาชีพ รายได้ให้กับชุมชนผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนและภาคเหนืออีกด้วย

สำหรับงานดังกล่าวยังมีโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี นิทรรศการกรมหม่อนไหม นิทรรศการผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน นิทรรศการต้นน้ำ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จัดแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต นิทรรศการกลางน้ำการสาวเส้นไหม การฟอกย้อมสีธรรมชาติ จัดแสดงตัวอย่างเส้นไหมชนิดต่างๆ และฟอกย้อมสีธรรมชาติ นิทรรศการปลายน้ำนำเสนอผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้านทอผ้ายกดอกลำพูน นิทรรศการจัดแสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน

นอกจากนั้น ภายในงานยังจะได้พบกับการแสดงนิทรรศการความงดงามและความโดดเด่นของเอกลักษณ์บนผืนผ้า 17 จังหวัดภาคเหนือ การออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และของเด่นของดี กิจกรรม Workshop เรื่องราวบนผืนผ้า การประกวดผ้าพื้นถิ่น การประกวดสาวไหม และการแสดงแฟชั่นโชว์เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-18.00 น. ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน.

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้