เริ่มแล้วงาน”เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิ๋งใจ๋ ปิ้กบ้านปลอดภัยจากใจ๋ อบจ.เชียงใหม่”

เริ่มแล้วงาน”เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิ๋งใจ๋ ปิ้กบ้านปลอดภัยจากใจ๋ อบจ.เชียงใหม่”

ผู้ว่าฯเชียงใหม่เปิดโครงการ “เสน่ห์เจียงใหม่ ๗ วันเปิงใจ๋ ปิ้กบ้านปลอดภัยจากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่”เพื่อฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ “เสน่ห์เจียงใหม่ ๗ วันเปิงใจ๋ ปิ้กบ้านปลอดภัยจากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่”เพื่อฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งอบจ.เชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 -4 ม.ค.65

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงมีวัตถุประสงค์ว่า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ท่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ได้จัดจุดบริการประชาชน จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณด้านหน้าเลียบถนนคันคลองชลประทาน สำหรับเป็นจุดแวะพักแก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทาง

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมความบันเทิง โดยจัดตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติในบรรยากาศ Bohemian Glamping พร้อมรวบรวมร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, Food Truck และของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 40 ร้าน มาจำหน่ายภายในงาน รวมไปถึงจัด กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา การแสดงดนตรีโฟล์คซองวงท้องถิ่น การแสดงดนตรีสตริงจากวงเยาวชน รวมไปถึงกิจกรรม “ขยะคืนถิ่น” ที่รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานนำขยะภายในงานกลับไปทิ้ง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในครั้งนี้ คือ การแสดงจากวงไทยซิมโฟนี่ออเคสต้า โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 รวมไปถึงกิจกรรมการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2565 “CM. P.A.O. COUNT DOWN 2022” โดยศิลปินท้องถิ่นและศิลปินจากส่วนกลาง ณัฏฐ์ กิติสาร และกวาง AB Normal ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกิจกรรมทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้