เริ่มแล้วงาน“เวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีแห่งล้านนา” อำเภอสารภีชวนเที่ยวชมมนต์เสน่ห์แห่งเวียงพิงค์

เริ่มแล้วงาน“เวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีแห่งล้านนา” อำเภอสารภีชวนเที่ยวชมมนต์เสน่ห์แห่งเวียงพิงค์

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

      เริ่มแล้วงาน“เวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีแห่งล้านนา” พ่อเมืองเชียงใหม่เปิดงานค่ำนี้(30 ต.ค.63) นายอำเภอสารภีชวนเที่ยวชมมนต์เสน่ห์แห่งเวียงพิงค์

นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เชิญร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 โดยในครั้งแรกจัดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 30 ต.ค. เวลา 18.30 น. โดยจะมีกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่มากมายหลายกิจกรรม อาทิ ริ้วขบวนโคมยี่เป็ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การตั้งธรรมหลวงหรือเทศน์มหาชาติ การประกวดกระทงเล็กผลิตจากใบตอง การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นสารภี กาดหมั้ว คัวฮอม และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีอำเภอสารภี

ทั้งนี้กิจกรรมเป็นโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาอำเภอสารภี “ดินแดนเมืองเวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีล้านนา แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองแห่งความสุข” เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญและสร้างการรับรู้โบราณสถานเวียงกุมกามซึ่งเป็นปฐมนครราชธานีของล้านนา ที่สำคัญการจัดงานตลอดทั้ง 5 เดือน ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม เป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งอำเภอสารภี อาทิ อำเภอสารภี คณะสงฆ์อำเภอสารภี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี องค์กรภาคีเครือข่าย และเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นแม่งาน

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้