เริ่มวันนี้ปิดสถานบริการ 39 แห่ง 14 วันเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและเปิดศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจเผยแพร่ข่าวแก่สื่อฯ

เริ่มวันนี้ปิดสถานบริการ 39 แห่ง 14 วันเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและเปิดศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจเผยแพร่ข่าวแก่สื่อฯ

เริ่มวันนี้ปิดสถานบริการ 39 แห่ง 14 วันเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่สื่อมวลชนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลังการประชุมรับมือสถานการณ์เร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศขอให้สถานบริการและสถานที่คล้ายสถานบริการ กว่า 200 แห่ง ปิดการให้บริการเป็นเวลา 14 วัน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการ โดยได้มอบหมายให้ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสำรวจ และรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

“สำหรับสถานบริการตามพรบ.สถานบริการ2509 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในเขตอ.เมืองมีจำนวน 36 แห่งจากจำนวน 39 แห่งที่ต้องปิดตามคำสั่งตั้งแต่ 19 มี.ค.-1 เม.ย.63 โดยอีก 2 แห่งคือ ริมดอยคาเฟ่ อ.เชียงดาวและที่เชียร์ สตูดิโอผับ อ.ฝาง ส่วนสถานที่คล้ายสถานบริการให้ดำเนินการตามข้อกำหนดและต้องปิดบริการไม่เกิน 24 น.”

จังหวัดเชียงใหม่พยายามจะดึงระยะที่ 2 ให้ได้นานที่สุด และได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมหากเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยคณะทำงานดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วางแผนในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ เพื่อจะได้ขอรับสนับสนุนมาเตรียมความพร้อม โดยมี นายแพทย์ สุรสิงห์ วิศรุตรัตน อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมมีทีมของผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ซึ่งการแบ่งทีมลักษณะนี้ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นหัวหน้าทีม สามารถดำเนินการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในห้วงระยะที่ 2 ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ จึงขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่อย่าได้กังวล เพราะมีการเตรียมความพร้อมคู่ขนานไว้แล้ว

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก.) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ขณะนี้ โดยเวลา 18.00 น. จะมีการแถลงการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ ผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ ขอให้สื่อมวลชนติดตามได้ทาง
>>> https://web.facebook.com/Chiangmaidatacenter/

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้