“เรวัตร แสนฉีง”เฉือนเอาชนะผู้สมัครอีก 2 รายได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน แทนบุตรชาย “เล่าต๋า แสนลี่”

“เรวัตร แสนฉีง”เฉือนเอาชนะผู้สมัครอีก 2 รายได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน แทนบุตรชาย “เล่าต๋า แสนลี่”

- in headline, จับกระแสสังคม

“เรวัตร แสนฉีง”เฉือนเอาชนะผู้สมัครอีก 2 รายได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน แทนบุตรชาย “เล่าต๋า แสนลี่” ขณะที่คนออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่าครึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.00น. อำเภอแม่อาย ได้จัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลังจากที่นายวิจารย์ แสนลี่ บุตรชายเล่าต๋า แสนลี่ ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและจับกุมอยู่ระหว่างดำเนินคดี โดยทางอำเภอแม่อายได้เปิดให้มีการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งมาแล้ว 2 ครั้ง จนกระทั่งล่าสุด มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  เบอร์ 1 นายสมยศ ลี่เจริญวงศ์ , เบอร์ 2 นายเรวัตร แสนฉึ่ง และ เบอร์ 3 นายชาติชาย แสนจันทร์ สำหรับบ้านห้วยส้เน หมู่ 10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดจำนวน 781 คน แยกเป็นชาย จำนวน 391 คน และหญิง จำนวน 390 คน โดยตั้งแต่เปิดหีบลงคะแนนเสียง มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคัก และหลังจากปิดหีบในเวลา 15.30 น. สรุปผลการนับคะแนนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน เบอร์ 1 นายสมยศ ลี่เจริญวงศ์      ได้    95  คะแนน,เบอร์ 2 นายเรวัตร แสนฉึ่ง          ได้  124     คะแนน และเบอร์ 3 นายชาติชาย แสนจันทร์   ได้  106    คะแนน ปรากฏว่านายเรวัตร แสนฉึ่ง ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ด้วยคะแนนเสียง  124 คะแนน มีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 บัตร บัตรเสีย 85 บัตร รวมมีผู้มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน จำนวน 412 คน จากผู้มีสิทธิ 781 คน โดยรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้