เยาวชน ชร.จี้พรรคการเมือง-ภาคประชาชน แก้ 3 ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

เยาวชน ชร.จี้พรรคการเมือง-ภาคประชาชน แก้ 3 ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

เชียงราย / กลุ่มเยาวชนเสนอ 3 ปัญหาเร่งด่วน “หมอกควัน-คัดแยกขยะ-พื้นผิวจราจรชำรุด” ในเวทีสนทนา “พรรคการเมืองกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน” ทั้งตัวแทนพรรคการเมือง-ภาคประชาชนรับลูก ย้ำต้องหาทางออกร่วมกันเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.62 สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย (National Democratic Institute – NDI) ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีสนทนาเรื่อง “พรรคการเมืองกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน” ที่ห้องสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จ.เชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชน จ.เชียงราย นำเสนอปัญหาเร่งด่วนของเยาวชน และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเสนอแนะแนวทางต่อการแก้ไขปัญหาให้กับตัวแทนพรรคการเมือง และกลุ่มภาคประชาชนใน จ.เชียงราย ได้รับทราบ โดยมี ผศ.วรสฤษฎ์ ปิงเมือง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.เชียงราย เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีตัวแทนจากหลายพรรคการเมืองเข้าร่วม อาทิ พรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ รวมถึงภาคประชาชน เช่น ชมรมคนดีศรีเชียงราย เป็นต้นสำหรับปัญหาของเยาวชน จ.เชียงราย ที่เสนอให้พรรคการเมือง และภาคประชาชนร่วมกันแก้ไข ได้แก่ 1.ปัญหาหมอกควัน 2.ปัญหาคัดแยกขยะ และ 3.ปัญหาพื้นผิวจราจรชำรุด จนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ โดยกลุ่มเยาวชนเห็นว่าปัญหาหมอกควัน และการคัดแยกขยะนั้น ภาครัฐได้มีมาตรการเข้ามาแก้ไขปัญหาบางส่วนแล้ว แต่ปัญหาพื้นผิวจราจรชำรุด ยังไม่มีใครเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินอยู่เนืองๆ จึงอยากให้พรรคการเมือง และภาคประชาชนในพื้นที่ จริงจังกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  ซึ่งตัวแทนพรรคการเมือง และภาคประชาชน ต่างยินดีรับข้อเสนอแนะ และจะหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้