เยาวชนอุตรดิตถ์โชว์พลัง สร้างฝายช่วยบรรเทาภัยแล้ง

เยาวชนอุตรดิตถ์โชว์พลัง สร้างฝายช่วยบรรเทาภัยแล้ง

อุตรดิตถ์ (1 มี.ค.60) / เครือข่ายเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมตัวกันในชื่อ “คนบ้านนอก” จัดกิจกรรมสร้างฝายแม้วกักเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้งชุมชน หลังจากเห็นความทุกข์ยากของผู้ปกครองที่มีอาชีพทำสวนมักได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งทุกปี ขณะเดียวกันกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมร่วมกันว่าที่ ร.ต.สุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว ประธานกลุ่มคนบ้านนอก กล่าวว่า จากสภาพสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่จบประถมศึกษาในพื้นที่ แล้วจะเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนในเมือง ซึ่งมีทั้งเช่าหออยู่หรือบางส่วนก็อาจจะไป-กลับ แต่ความสัมพันธ์เหมือนยิ่งห่างบ้านไปทุกที จึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้สึกอยากกลับบ้านในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ดังนั้นเขาจึงชักชวนเยาวชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยกั้ง หมู่ 6 บ้านห้วยลึก หมู่ 8 และบ้านปางต้นผึ้ง หมู่ 10 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีแกนนำ 5 คน รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเยาวชนคนบ้านนอก” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ใช้ช่วงวันหยุดทำกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน ทำให้รู้สึกอยากกลับบ้านแล้วมีอะไรทำร่วมกัน และก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำ จากนั้นจึงค่อยต่อยอดไปยังกิจกรรมอื่นๆ ต่อไปโดยเมื่อปี 2559 เครือข่ายเยาวชนคนบ้านนอก ได้จัดทำ “โครงการเส้นทางวัยมันส์กลับมาสร้างสรรค์ที่บ้านเกิด” ภายใต้ “โครงการฮักบ้านเกิดความสุขอยู่ที่บ้านเรา ปี 2” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำหรือฝายแม้ว เพื่อแก้ปัญญาภัยแล้ง คืนชีวิตให้บ้านเกิดประธานกลุ่มคนบ้านนอก กล่าวอีกว่า การสร้างฝายชะลอน้ำของเครือข่ายเยาวชนคนบ้านนอกอาจจะไม่ได้สวยงาม แต่เกิดจากความตั้งใจและใช้ประโยชน์ได้จริง และเหนือสิ่งอื่นใดคือ เป็นตัวจุดเริ่มต้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมตัวได้เกาะกลุ่มกัน ได้เจอ ได้พูดคุย สามารถต่อยอดไปทำอย่างอื่นๆ ได้อีกมากมาย ดังนั้นตัวฝายจึงเป็นเพียงกระบวนการของการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนซึ่งเป็นผลลัพธ์มากกว่าด้านนายอนุรักษ์ แสงอาวุธ หรือ “ก๊อต” แกนนำเครือข่ายเยาวชนคนบ้านนอก กล่าวว่า ปีที่ผ่านพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้านต้องประสบภัยแล้งอย่างหนัก ลำห้วยที่ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสวนชาวไร่ได้อาศัยน้ำเข้าสวนเข้าไร่ นา เกิดแห้งขอด จึงคิดว่าการสร้างฝายชะลอน้ำน่าจะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้งนี้ได้ จึงชักชวนเพื่อนๆ 30 คนช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน ซึ่งชาวบ้านก็เห็นดีด้วยและสนับอย่างเต็มที่ทางเครือข่ายเยาวชนจึงตกลงร่วมกันว่าจะทำฝายทั้งหมด 4 จุด เป็นฝายใหญ่ 1 จุด โดยชวนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำ ตั้งแต่การตัดไม้ไผ่ มาปักเป็นแนว 2 แถวขวางกลางลำห้วย จากนั้นใช้ก้อนหินเรียงไปที่ตรงกลางของไม้ไผ่ทั้ง 2 แถว เทปูนเพื่อยึดก้อนหิน ก็สามารถกักเก็บน้ำได้ทันที ขณะที่ฝายใหญ่จะต้องขอความร่วมมือผู้ใหญ่ให้เข้ามาช่วยทำด้วย อาจะต้องใช้เวลา 2-3 วันจึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อทุกฝายสร้างเสร็จ จะครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้ไม่น้อยเลยทีเดียว.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้