เมืองจามเทวีผนึกพลังขับเคลื่อน”ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม”

เมืองจามเทวีผนึกพลังขับเคลื่อน”ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม”

ลำพูน / หัวหน้าส่วนราชการเมืองจามเทวี  รวมพลังเซ็น MOU ขับเคลื่อน “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” (No Foam) เลิกใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร รักษาแชมป์จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการขับเคลื่อน นโยบาย ลำพูนเมือง สะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) โดยมีนายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามอย่างพร้อมเพรียงซึ่งหน่วยงานที่ได้ลงนามในครั้งนี้จะร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองสะอาดปราศจากโฟม โดยจะไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารร้อนจัด สนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก พลาสติกชีวภาพ (ไบโอพลาสติก) ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากอำเภอใดไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหาร และดำเนินการได้อย่างจริงจัง ก็จะประกาศ เป็นตำบล และอำเภอปราศจากโฟม 100% ต่อไปนายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า จังหวัดลำพูนตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะรณรงค์ให้ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ให้มีการใช้วัสดุทางเลือกแทนโฟม เช่น ชานอ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ผักตบชวา ฟางข้าว ซึ่งจะดำเนินการรณรงค์ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยมีเป้าหมายดำเนินการในหน่วยงานราชการ ตลาดประชารัฐ ตลาดเอกชน สถานประกอบการและร้านค้าต่างๆ รวมถึงหมู่บ้าน ชุมชนทุกตำบล และทุกอำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา วัด และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง รณรงค์ให้ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในการจัดเลี้ยงอาหาร ทั้งงานบุญ งานศพ งานประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมของหมู่บ้านและชุมชน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้งนี้จังหวัดลำพูน มีเป้าหมายตามนโยบาย “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ” ภายในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดได้รับรางวัล “จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ” เมื่อปี 2560  จึงต้องทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนยังคงเป็นเมืองสะอาด ระดับประเทศต่อไป.

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้