เมืองจามเทวีจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ 27-28 ส.ค.นี้

เมืองจามเทวีจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ 27-28 ส.ค.นี้

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ลำพูน (27 ส.ค.60) / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเนื่องในมงคลวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค. โดยมีเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากภายในงาน มีการแห่ขบวนกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ มีการไหว้พระ สมาทานเบญจศีล และฟังเทศมหาชาติ กัณฑ์อานิสงส์เวสสันดร โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน จากนั้น เวลา 14.30 น.  พระครูอุภัยปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านหลุก เทศน์กัณฑ์ทศพรสำหรับในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. พระอธิการดำธง ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสุมณารามหนองเหียง เทศน์กัณฑ์มัทรี ,เวลา 13.00 น. พระอธิการสมหมาย ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสครุฑเวฬุวัน เทศน์กัณฑ์มหาราช และเวลา 14.00 น. พระอธิการนพรัตน์ เขมาภินนฺโท เจ้าคณะตำบลป่าสักเขต 1 เทศน์กัณฑ์นคร.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้