ปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำ 6 เดือนแรกนักท่องเที่ยวจีนหด ปลัด ก.ท่องเที่ยว คาดทั้งปียังทะลุ9.5ล.คน

ปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำ 6 เดือนแรกนักท่องเที่ยวจีนหด ปลัด ก.ท่องเที่ยว คาดทั้งปียังทะลุ9.5ล.คน

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมประสานความร่วมมือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน เพื่อกำกับดูแลท่องเที่ยวไทย-จีน ปลัดกระทรวงฯเผยตัวเลขนักท่องเที่ยว 6 เดือนแรกของปีนี้ตัวเลขลดลง ผลจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ คาดปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยทะลุ 9.5 ล้านคน เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมคณะประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไทย-จีนครั้งที่ 2 โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายหวัง เซียนเฟิ่ง รองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน หรือ china National Tourism Administration CNTA ในการประชุมคณะประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไทย-จีน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการทบทวนตัวเลขการท่องเที่ยวไทย-จีนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลงประมาณร้อยละ 5  เนื่องจากที่ผ่านมาไทย-จีนได้มีการร่วมมือกันในการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญที่เดินทางเข้ามาในประเทศจนประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงมีส่วนทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาลดลง

อย่างไรก็ตามในภาพรวมคาดว่าปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 9.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามากระทำผิดกฎหมายและนักท่องเที่ยวที่ด้อยคุณภาพจะลดลงและหมดไป ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ยังได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัททัวร์ ทั้งไทยและจีน เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดร่วมกันทั้งสองฝ่ายไปพร้อมกัน พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักในการติดตาม รวบรวมข้อมูลการปราบปรามกระกระทำความผิดด้านการท่องเที่ยว

สำหรับความร่วมมือของตำรวจท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ทางจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาดูงานที่พัทยา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ มีการร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดูแลนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นในการประชุมร่วมกันครั้งนี้ ยังได้มีการพูดคุยเรื่องปีแห่งการท่องเที่ยวไทย – จีน ที่คาดว่าจะจัดให้มีขึ้นในปี 2561 โดยทางจีนให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวนี้ค่อนข้างมาก เบื้องต้นจีนเห็นด้วยในหลักการที่จะมีกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองท่องเที่ยวไทย-จีน ซึ่งหากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นได้จะสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาในไทยได้ไม่ต่ำกว่า 10-12 ล้านคน.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้