“CHIANGMAI IT JOBFAIR & CAREER EXPO 2019”มีงานว่างกว่า 2 พันอัตรา

“CHIANGMAI IT JOBFAIR & CAREER EXPO 2019”มีงานว่างกว่า 2 พันอัตรา

เชียงใหม่ / กรมการจัดหางาน เปิด “CHIANGMAI IT JOBFAIR & CAREER EXPO 2019” ดึงคนว่างงานพบผู้ประกอบการโดยตรง พบมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 2,000 อัตรา พร้อมเปิดโอกาสรับคนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน-นักศึกษา และฝึกอาชีพระยะสั้น เพิ่มทักษะ ความรู้แก่แรงงาน ระหว่าง 30-31 พฤษภาคมนี้ วันนี้ (30 พ.ค.62) ที่ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน “CHIANGMAI IT JOBFAIR & CAREER EXPO 2019” เพื่อรองรับผู้ว่างงานที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ และความถนัดของตน ทำให้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางประเภทอุตสาหกรรมซึ่งผู้เข้าร่วมงาน จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ ทั้งในและนอกระบบ สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ขณะเดียวกันนายจ้างจะได้ผู้ร่วมงานที่ตรงกับตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการอีกด้วย โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน เพื่อทำให้ผู้สมัครงาน และนายจ้างที่เข้าร่วมงาน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาภายในงาน มีนายจ้าง/สถานประกอบการ มาบริการรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน จำนวน 86 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 459 ตำแหน่ง 2,007 อัตรา ที่สำคัญคือมีการรับสมัครงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียน นักศึกษาด้วย ขณะเดียวกันก็มีฝึกอาชีพระยะสั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ คือ โซนของขวัญ ของที่ระลึก อาหารและสุขภาพ และโซนเทคโนโลยี เช่น การทำกระเป๋าแฮนด์เมด ทำพวงกุญแจจากเครื่องหนังทำมือ การนวดหน้าเพื่อความงาม อาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนส ทำอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารคลีน ฯ โดยงานมีทั้งหมด 2 วัน ระหว่าง 30-31 พ.ค.นี้ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้