เปิดอย่างอลังการและสวยงาม งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival)

เปิดอย่างอลังการและสวยงาม งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival)

เปิดอย่างอลังการและสวยงาม งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ อบจ เชียงใหม่จัดเต็มมุมถ่ายรูปสวยกับดอกไม้นานาพันธุ์ การแสดงน้ำพุดนตรีและกิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวชม ชิม ช้อปได้ด้วย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้เน้นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงได้จัดทำโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival ) ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละเทศกาล สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมือง Festival City

โดยในปีนี้งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. นิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป ทุ่งดอกบลูซันเวีย ทุ่งดอกมากาเร็ต ฯ
2. กิจกรรมดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. (ทุกวัน) ศิลปินล้านนาและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

3. สีสันแห่งน้ำพุดนตรี จุดเด่น การแสดงน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง ที่สวยที่สุดในประเทศ (วันละ 3 รอบ ในเวลา 19.00 น., 19.45 น. และ 20.30 น.)
4. ทุ่งไฟประดับที่หลากสีสัน The Land of Festination ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น.
5. การแสดง Light of Glory (วันละ 2 รอบ ในเวลา 19.30 น., และ 21.30 น.) เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6. นิทรรศการกล้วยไม้ การจัดแสดงกล้วยไม้ไทยที่หาชมได้ยาก อาทิ แวนด้า ฟาร์แลน ฯ
นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม อีกมากมาย อาทิ
1. งานมนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.
2. งานมนต์เสน่ห์ควายไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566
3. งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ไนท์ รัน และ Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. งานมนต์เสน่ห์อาหารเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567
5..งานนิทรรศการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น สินค้ากรมราชทัณฑ์ ฯ
6. รถ Food Truck และการจำหน่วยสินค้าเกษตรอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่
เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival ) ภายใต้แนวคิด
“Wonder Flora Land” ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้